Na posledním jednání zastupitelstva jsme byli informováni o poslední verzi námitek MČ k plánované stavbě rezidenčního objektu na pozemku bývalé Atalanty. Zastupitelstvo nemění svůj negativní postoj k této stavbě. M. Langr   Celé znění námitky: Věc: Námitky MČ k řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidence „Zelený svět“ - objekt pro bydlení při ul. K Zeleným domkům, Lisztova a Kalmánova na pozemcích parc. č. 444/1,444/2 a 445/1 v k. ú. Kunratice v Praze-Kunraticích MČ Praha-Kunratice na základě opakovaného projednání návrhu v odborných komisích, na poradě starostky i na zasedání zastupitelstva jako účastník řízení dle stavebního zákona č.…
Zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice Dne 21.5. 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele zimní údržby v Kunraticích. Pokud váte o nějaké solidní firmě, která by se chtěla zúčastnit, pošlete jim tuto informaci co nejdříve. Zadávací dokumentace je v příloze. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231134  M. Langr text poptávky na webu: Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve Smlouvě o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice a jejích přílohách provádět pro zadavatele komplexní údržbu komunikací a chodníků na vymezeném území v městské části Kunratice.Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněnaDruh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízeníHodnocení nabídek s využitím elektronické aukce NeVýsledek…
Zastupitelům předloženy podklady -Usnesení z MČ od roku 2008 do 2012   Navrhuji na veškerou zástavbu v Kunraticích použít regulativ- viz návrh MČ z roku cca 2008, O2,5 patra atd. tj. přísnější než současný platný O1 3 patra/60.- (chtěl bych aby se znovu projednal v komisích a případně doplnit i o další podmínky typu min. odstupových vzdáleností a především chodníků, zelených pruhů apod. které by řešily min. odstup plotu a domu od komunikace).   Navrhuji trvat na zeleném pásu kolem Prahy tj. na západě, jihu a severo-jihu Kunratic- shoda. Území pro změnu UP na obytnou pro stavbu Central Group za…
čtvrtek, 16 květen 2013 14:58

Co se zámkem v Kunraticích?

Napsal(a)
Na základě mé žádosti proběhne příští týden pracovní porada zastupitelů ke dvěma aktuálním otázkám týkajících se budoucí tváře Kunratic. 1- Návrhu MČ na koncept Územního plánu tzv. Metropolitního plánu Kunratic. 2 -Studie možného převedení zámku do péče MČ a jeho využití pro veřejnou vybavenost obyvatel Kunratic. - viz článek:  http://www.kunratice.info/clanky-a-nazory/9-brouci-ze-zamku  Vaše náměty a názory emailem či formou komentáře zde pod článkem jsou velmi vítány a budeme jim jistě věnovat pozornost. Miloš Langr   PS: 22/5/2013- z časových důvodů se nestihl projednat bod. č 2 - Zámek Kunratice- budeme informovat kdy bude další jednání. DO té doby uvítáme Vaše náměty a…
čtvrtek, 16 květen 2013 14:22

Zveřejňování smluv MČ Kunratice na internetu

Napsal(a)
Aktualizace 28/6/2013- finální verze Směrnice byla schválená zastupitelstvem. Navzdory slibu, žádný jiný návrh od jiného zastupitele nebyl dodán.    Před několika měsíci podal níže podepsaný zastupitel za TOP 09 podnět, aby MČ Kunratice přijala opatření ke zveřejňování všech smluv. To znamená, že všechny smlouvy budou zvěřejněny a to především elektronickým způsobem na volně přístupných stránkách internetu. Výsledkem práce vedení MČ je Směrnice ke zveřejňování smluv na internetu, která byla předána všem zastupitelům k připomínkám 28/03/2013. Povinnost zveřejňovat je objektivně jedním z nejlepších způsobů jak snižovat riziko korupce souvisejích s nákupy zboží a služeb. Co nejrychlejší schválení této směrnice je tedy…

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: