Zastupitelé za TOP09 si Vás dovolují pozvat na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 8.4.2013 od 18h v zasedací místnosti kunratické radniceProgram: 1) Dokumentace ke stavbě Obchodního centra Vídeňská (vedle kruhového objezdu u Tří svatých) 2) Připomínky k návrhu zadábí Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu 3) Dotazy, připomínky a podněty  (z řad zastupitelů i veřejnosti)   M. Langr
neděle, 07 duben 2013 17:01

Rozpočet MČ Kunratice na rok 2013

Napsal(a)
Zde je základní přehled toho, co proběhlo na posledním zastupitelstvu konaném dne 28.3.2013. Stručný zápis také najdete v zápisu na stránkách radnice. 1) Rozpočet: Rozpočet navrhl finanční výbor jako mírně deficintní. Investiční výdaje omezeny pouze na akci Rekonstrukce domu č.p. 57 (stará škola) na zdravotní středisko. Ostatní investicční akce, jako např. rozšíření kapacity nové školy, nebyly navrženy. Rovněž částky výdajů na opravy zůstaly v minimální výši. Např. na opravy komunikací v  celých Kunraticích byla vyčleněna částka pouhých 500 tis. Kč. Rozprava: a. ZŠ- požádal jsem aby byla navýšena částka na nekapitálové výdaje tak, aby částka na 1 rok a na…
úterý, 28 únor 2012 01:00

Veřejná beseda s občany

Napsal(a)
V pondělí 16.4.2012 v prostorách jednacího sálu radnice v Kunraticích Zastupitelé za Top09 zvou občany, aby přišli podiskutovat o problémech, nápadech a s dotazy na vedení obce v neformální přátelské debatě
Zastupitelé za TOP09 si Vás dovolují pozvat na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 28.3.2011 od 18h v zasedací místnosti kunratické radnice Program: Rozpočet MČ na rok 2011 Žádosti společnosti AAA Barvy s.r.o. o prominutí tvrdosti opatření Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a Smlouvě o smlouvě budoucí směnné s p. Soukupem Rozpočtová změna č. 1 Žádost advokátní kanceláře v zastoupení společnosti Proxima Partner s.r.o. o přehodnocení nesouhlasného stanoviska ze dne 25.5.2010 a výzva k jednání Změna jednacího řádu Městské části Praha-Kunratice Stížnost p. Černého ze dne 14.1.2011 Různé
Strana 3 z 3

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: