neděle, 07 duben 2013 17:01

Rozpočet MČ Kunratice na rok 2013

Napsal(a)

Zde je základní přehled toho, co proběhlo na posledním zastupitelstvu konaném dne 28.3.2013. Stručný zápis také najdete v zápisu na stránkách radnice.

1) Rozpočet:

Rozpočet navrhl finanční výbor jako mírně deficintní. Investiční výdaje omezeny pouze na akci Rekonstrukce domu č.p. 57 (stará škola) na zdravotní středisko. Ostatní investicční akce, jako např. rozšíření kapacity nové školy, nebyly navrženy. Rovněž částky výdajů na opravy zůstaly v minimální výši. Např. na opravy komunikací v  celých Kunraticích byla vyčleněna částka pouhých 500 tis. Kč.

Rozprava:

a. ZŠ- požádal jsem aby byla navýšena částka na nekapitálové výdaje tak, aby částka na 1 rok a na 1 žáka zůstala alespoň stejná, jako byla v loňském roce. Vedení radnice mě ubezpečilo, že s dalšími příspěvky na ZŠ počítá při úpravách rozpočtu během roku. Protinávrh jsem nepodal. Rozpočet ZŠ tedy zůstal beze změny.
b. MŠ- bez připomínek
c. Hlavní rozpočet - ve smyslu naší dohody na schůzce TOP 09 dne 25/3/2013 , jsem podal protinávrh ohledně odložení investice na rekonstrukci č.p.57 – dle  přílohy. Byl zamítnuta a poté byl odsouhlasen rozpočet dle jimi navržené verze-viz příloha. Byl jsem proti, právě z důvodu nesouhlasu s investicí do č.p. 57 která není dostatečně profinancována- resp. vysaje veškeré peníze z rozpočtu MČ na několik let. Do budoucna si tedy pamatujme, že TOP 09 nepodpořila tuto rekonstrukci z důvodu nedostatečného finančního krytí.
2) Obytný dům vedle radnice- změna koeficientů_ - podal jsem protinávrh, aby bylo odsouhlaseno s výslovným uvedením podmínek, za jakých tuto změnu MČ povoluje. Především funkční využití, výšky ploch, zachování zeleně atd. Dle poslední verze předloženého projektu investora. Můj návrh byl odsouhlasen a detailní podmínky připraví radnice a bude o nich ještě hlasováno per rollam. Snad tento postup ztíží případné budoucí snahy investora o změnu projektu který by nebyl v souladu s požadavky MČ.
3) Diskuze s občany…. Složení přízomných i témata stejná jako na setkání se zastupiteli konaném minulý týden. Hlavím tématem tedy zůstala doprava v ul. K Verneráku a s tím spojených problémů.
Většina z přítomných rovněž vyjádřila pochybnost nad účelností a rozsahem investice do rekonstrukce č.p.57.

 

Miloš Langr / zastupitel za TOP 09

Číst 1282 krát Naposledy změněno úterý, 26 srpen 2014 09:54

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: