středa, 22 květen 2013 10:01

Porada zastupitelů 21.5.13 podněty k novému ÚP- Metropolitnímu plánu- informace z jednání

Napsal(a)

Zastupitelům předloženy podklady -Usnesení z MČ od roku 2008 do 2012

 

 • Navrhuji na veškerou zástavbu v Kunraticích použít regulativ- viz návrh MČ z roku cca 2008, O2,5 patra atd. tj. přísnější než současný platný O1 3 patra/60.- (chtěl bych aby se znovu projednal v komisích a případně doplnit i o další podmínky typu min. odstupových vzdáleností a především chodníků, zelených pruhů apod. které by řešily min. odstup plotu a domu od komunikace).
 •  
 • Navrhuji trvat na zeleném pásu kolem Prahy tj. na západě, jihu a severo-jihu Kunratic- shoda.
 • Území pro změnu UP na obytnou pro stavbu Central Group za Šeberákem u Kunratické spojky- zatím se neprojednávalo, předběžně byl souhlas zastupitelstva asi v roce 2009. Paní starostka si chce nechat předložit nejprve urbanistickou studii, která by dávala jistotu kvalitního řešení a poté by byla pro schválení. Já připojuji druhou podmínku - vyjednat a zabezpečit protislužby od investora pro obec - např. stavby vybavenosti, sport zařízení, parků apod. Je třeba konkrétně dohodnout, alespoň řádově, minimální finanční částku takové protislužby. Přesnou náplň požadované protislužby bychom měli postupně navrhovat a ujasňovat si z návrhů priority.- všichni souhlasí
 •  
 • Vimperské nám a nové plochy pro sport:  starostka předložila studii 2 fotbalových hřišť na Růžárně- kterou nechala vypracovat MČ.  Já namítám, že výsledkem veškerých prodejů pozemků MČ (cca 10.000 m2 stavebních pozemků za Vídeňskou a prodej části pozemků na Vimperském nám. Na RD)  a velkých změn v ÚP a  atd. by bylo sportovní zařízení výhradně pro fotbal a nic (a nikoho) jiného. Navrhuji tedy zařadit do těchto plánů investic také multifunkční sportoviště, veřejně přístupné (např. dle Šeberova). Je třeba zvážit zda by bylo na Vimperském nám nebo  společně s fotbalem na jiném místě (Růžárna nebo okolo Olšaňáku). Na návrh pí. Alinčové všichni souhlasili ponechat navrženou změnou funkční plochy Vimperského nám. Na VV- veřejná vybavenost (můj comm. pozor: VV funkce může být sport a park, ale také např. stavba polikliniky a jiné velké stavby s komerčním pozadím apod.). MČ říká, že je to míněno jako rezerva na další využití pokud se povede zajištění nového pozemku pro fotbalu. Pozor zde je jasný záměr radnice na prodej pozemků na Vimperském nám. Musí být PŘEDEM jasné jaký max. podíl bude prodán a na co se peníze za prodej použijí (především by to mělo být vše co se týká ostatní plochy Vimp. nám).
 • Přednesl jsem požadavek jasně stanovit max. % plochy Vimperského nám které by bylo rozprodáno na stavbu RD a kolik % by tedy zbylo na stavbu sportovišť, parků, dětských hřišť apod. na tomto místě. Nyní je to vágně stanoveno slovem "část"
 • Navrhl jsem aby MČ oslovila arch. Mišku aby zpracoval naše podněty pro Magistrátní plán nejen textově ale i do mapových podkladů. Většina je podobná s již vypracovanými variantami studie Kunratice Jih, takže pokud se budeme umět shodnou na jednom řešení neměla by být studie již nákladná. Starostka souhlasí, ostatní se nevyjádřili. (můj. Comm.  Vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí rozvoj Kunratic na dalších 10 - 15 let, náklady na studii jsou více než opodstatněné.)
 • Jménem TOP 09 navrhuji také otevřít znovu projednání studie Kunratice Jih za účelem vybrání a použití některé varianty nebo jejich kombinací jako námi požadované URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ  (tj. nikoliv jako konečné detailní řešení rybníků a vodotečí apod., protože k tomu je potřeba námi již dříve zmíněná komplexní vodohospodářská studie vč. Středočeského kraje). 
 • Na základě výše uvedeného se další schůzka ohledně Územního plánu uskuteční po zasedání zastupitelstva 24/6/2013.
 • Do té doby by mohl být již nějaký výstup i od arch. Mišky- pí. Starostka s ním vstoupí do jednání.
 • Trváme na projednání tohoto materiálu s veřejností a to i za cenu, že to bude muset být během letních měsíců, protože podnět se musí odevzdat na Magistrát začátkem září. O termínu projednání s veřejností budeme informovat.
 •  

 

 • Doprava- p. Mandík prosazuje přeložku Vídeňské která není propojena do Vídeňské tj. dvě paralelní komunikace-výpadovky
 • Můj návrh- pojďme prosazovat dopravu dle již dříve námi schválené varianty č. 6 ze studie arch. Mišky, protože ta by byla stejně kapacitní a zároveň by nepustila dopravu na Vídeňskou kolem rod. domů. Ale oba návrhy považuji za akceptovatelné,  hlavní je, abychom  se na nějakém ze všech navržených řešení shodli a tento společně prosazovali. Cílem je přece vybudování přeložky co nejdříve- všichni souhlasí.
 • Řešení dopravy kolem Zeleného údolí - není zde jasný názor, vždy to někoho poškodí. Navrhuji nechat toto řešení na architektech- všechny varianty jsou otevřené.

Zapsal: Miloš Langr

PS: komentáře, podněty apod. piště sem přímo pod článek nebo na email- viz kontakty zde na stránce.

PPS:Je to horký zápis z jednání, tak prosím omluvte neučesanou podobu zápisu. 

Číst 1470 krát Naposledy změněno úterý, 28 říjen 2014 19:59

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: