Miloš Langr

Miloš Langr

Autor: Ing. Libuše Krausová

Povolební zamyšlení aneb Kunratický volební paradox

Volby do zastupitelstva MČ Praha Kunratice skončily, hlasy jsou sečteny a mandáty rozděleny. Zvítězilo Hnutí Praha – Kunratice, které dostalo 44,75 % hlasů, za které získalo 6 mandátů z celkových 11.  Po dvou mandátech obdrželo ANO 2011 a TOP 09, jeden mandát obhájila ČSSD. Hnutí Praha – Kunratice (složené převážně z bývalých členů ODS) tedy sestaví pohodlnou většinu a nebude se muset s nikým domlouvat. Až čas ukáže, zda to je pro Kunratice skutečně dobře a zda by jim větší pluralita v názorech a nové tváře v zastupitelstvu neprospěly více.

Oněch vítězných 44,75 % představuje 12.474 hlasů. Pokud bychom tyto hlasy přepočetli na voliče*, bylo by možné s nadsázkou říci, že 1.134 lidí rozhodlo o směřování městské části s bezmála 9 tisíci občany a hospodařící s 40 miliónovým rozpočtem na další čtyři roky. 

Je toto vůbec možné? K 31. 12. 2013 měly Kunratice 8 755 trvale žijících občanů. V době konání voleb to bylo 5 585 voličů, k volbám však přišlo pouhých 2 737 lidí. Oněch 2 737 lidí odevzdalo celkem 27 871 hlasů, z toho 12.474 (44,75%) pro Hnutí Praha – Kunratice a celkem 15.403 hlasů (55,25 %) pro zbývajících šest uskupení. Většina těch, kteří k volbám přišli, tedy evidentně toužila po změně a toto vyjádřila volbou pro jiný subjekt, než je skutečný vítěz voleb! Vlivem volebního systému a způsobu přepočtu hlasů na mandáty však volby dopadly jinak. Část hlasů propadla tím, že některé subjekty vůbec nepřekročily hranici nutnou pro získání mandátu, zbytek se rozdrolil mezi velké množství ostatních subjektů.

Autor: Ing. Libuše Krausová

O nemožnosti na kandidátní listině přeskočit – která je způsobena tím, že pro posunutí musí mít kandidát o 10% hlasů více, než je průměr hlasů na kandidátce, již bylo napsáno hodně. Volič znalý při pokusu posunout „ty své favority do zastupitelstva“, různě strategicky křížkuje napříč kandidátkami. Volič neznalý se po volbách jenom diví. Případně mu z nich zůstane na jazyku pachuť, neb pochopit, že v zastupitelstvu nakonec nesedí lidé, kteří získali na kandidátkách nejvíce hlasů, je těžké. Například na Slovensku rozhoduje celkový počet hlasů odevzdaný kandidátům a teprve při stejném počtu hlasů se přihlíží k pořadí na kandidátní listině. Lidé tak volí skutečné kandidáty – nedochází zde k přepočtu na mandáty pro politický subjekt, ale pro skutečného kandidáta. Zajímavé je srovnání, jak by vypadalo složení Kunratického zastupitelstva, pokud bychom alespoň přidělené mandáty jednotlivým subjektům rozdělovali podle skutečného počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty.

Srovnání složení nového zastupitelstva a hypotetické zastupitelstvo vzniklého dle skutečných odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům

Složení nového zastupitelstva

Počet hlasů

Složení zastupitelstva při zohlednění skutečného počtu hlasů – inspirace Slovenským modelem

Počet hlasů

Ing. Alinčová

1190

Ing. Alinčová

1190

Hilmarová

1164

Hýža

1181

Vraný

1143

Hilmarová

1164

Ing. Vrba

1143

Ing. Rybín

1148

Hýža

1181

Vraný

1143

Matoušek

1113

Ing. Vrba

1143

Ing. Čihák

502

Ing. Mydlarčík

557

Ing. Mydlarčík

557

Ing. Červinka

518

Ing. Fíla

469

Ing. Krausová

494

Ing. Langr

486

Ing. Langr

486

MUDr. Mandík

315

MUDr. Mandík

315

**

Zarážející je také velmi nízký počet volených zastupitelů v Kunraticích. 11 členů zastupitelstva odpovídá spíše obcím o velikosti někde kolem 2-3 tis. obyvatel, a ne městské části s téměř 9 tisíci občany. I při pohledu na srovnatelné městské části (viz. tabulka) je toto číslo mírně řečeno poddimenzované.

V kombinaci s volebním systémem to nahrává tomu, že je jen velmi těžké do místního zastupitelstva dostat nové tváře. Proto zastupitelé zvoleni za TOP 09 navrhovali, marně, zvýšení členů zastupitelstva pro toto volební období.

Počty členů zastupitelstva ve srovnatelných městských částech

Městká část

Počet obyvatel

(k 31.12.2013)

Počet zastupitelů

volební období 2010-2014

Praha-Kunratice

8 755

11

Praha-Suchdol

6 689

15

Praha-Libuš

9 817

17

Praha-Petrovice

6 041

19

Praha 16

8 138

15

Praha-Zbraslav

9 745

17

Praha 19

6 784

15

Praha 22

9 838

25

I přes určité nedokonalosti volebního systému je to však jediný možný způsob, jak prostřednictvím zastupitelské demokracie ovlivnit chod věcí veřejných. Proto bychom chtěli apelovat na voliče, aby se o veřejné záležitosti zajímali a k volbám chodili a všem, kteří v těchto volbách odevzdali hlas pro TOP 09 či některého z našich kandidátů bychom tímto chtěli za projevenou důvěru moc poděkovat.

* za předpokladu, pokud by všichni voliči beze zbytku využili všech svých 11 hlasů, což se v praxi ne vždy stává, celkový počet voličů je tedy o něco málo vyšší.

**úplně český a slovenský systém voleb do obecních a městských zastupitelstev není možné srovnat, slovenský je totiž jiný. Voliči volí zvlášť starostu (primátora) a zvlášť zastupitele (poslance), kteří jsou na jedné kandidátní listině v abecedním pořadí, čistě s uvedením subjektu, za který kandidují. Mandáty se pak rozdělují podle počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty, ne jako u nás pro jednotlivá uskupení (=kandidátní listiny). 

Autor: Ing. Libuše Krausová

neděle, 19 říjen 2014 14:06

Děkujeme

Vážení občané Kunratic,

nejprve mi dovolte poděkovat Všem, kteří nás podpořili v komunálních volbách v době, která není pro celou stranu TOP 09 příznivá. O to více si vážíme každého hlasu, který jsme jako strana i jako jednotliví zastupitelé od Vás obdrželi. Ujišťuji Vás, že uděláme během výkonu naší funkce vše proto, aby tyto hlasy nebyly „ztracené“, ale aby měly svou váhu a význam.

Vzhledem k tomu, že průnik našeho programu TOP 09 s vítězným Hnutím pro Kunratice je téměř 100% (včetně některých formulací :-) ), budeme se snažit o konstruktivní opozici ve prospěch rozvoje naší obce. 

Velmi záleží také na výsledku koaliční dohody na vedení Prahy. Nejvýznamnější investice v Kunraticích mohou vzniknout pouze za podpory a dotací z magistrátu hl.m. Prahy.  Zatím nevíme, zda v koalici na magistrátu bude ANO nebo TOP 09, ale zcela jistě tam nebude lokální vítěz voleb -strana Hnutí pro Kunratice. Proto bude důležité, jakým způsobem se toto hnutí postaví k opozičním stranám a zda dostaneme možnost alespoň minoritní účasti v komisích, výborech apod. Výsledky voleb včetně počtu hlasů a jmenných seznamů najdete v příloze zde.

Více napoví již první, ustavující jednání zastupitelstva dne 12.11.2014 v 18 hod na radnici. Tímto Vás na toto i na všechna další jednání zastupitelstva srdečně zvu.

Termíny jednání zastupitelstva a jejich program i s komentáři budeme uveřejňovat na těchto stránkách ihned jakmile dorazí k našim rukám.

 Těším se na Vaše podněty a komentáře.

Ing. Miloš Langr

Předseda TOP 09 Kunratice

neděle, 19 říjen 2014 13:32

Poděkování

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi tímto poděkovat vám všem, kteří jste podpořili ve volbách TOP09.

Zisk dvou mandátů pro nás určitě znamenal jistou míru zklamání, ale mohu vás všechny ujistit, že budeme kvalitní opozicí a že budeme vždy hledat řešení  která jsou dobrá pro vás a Kunratice. V předvolebních diskuzích jsme dostali hodně podnětů na zkvalitnění práce radnice, které zcela jistě zapracujeme při diskuzích na radnici.

Ještě jednou děkuji vám všem, co jste přišli k volbám podpořit náš program.

Ing. Karel Fíla

pondělí, 06 říjen 2014 06:40

KOMU JSME ŠLÁPLI NA KUŘÍ OKO?

Reakce TOP 09 na předvolební Mimořádné číslo Kunratického zpravodaje

V těchto dnech dostali všichni obyvatelé Kunratic do svých schránek mimořádné vydání Kunratického zpravodaje. 

Náš volební leták doručený do Vašich schránek byl dle mého soudu velmi slušný a především pravdivý.  A proto mě osobně mrzí, že pod text tohoto vydání se podepsala paní starostka Ing. arch. Kabelová, které si velmi vážím a se kterou jsme vždy měli naprosto korektní vztahy. Výčet dobrého o co se osobně zasloužila, je bezpochyby velmi dlouhý, ale z pochopitelných důvodů náš volební leták mířil spíše do budoucna, co je ještě třeba udělat a také uváděl to, co se nám podařilo, nebo v čem jsme jako opozice selhali. Často jsme byli s kolegy svědky jejího povzdechnutí, že ona sama by věci řešila jinak, než její kolegové či nadřízení ve stranické organizaci. Statečně celou dobu své funkce nesla své jméno a svou zodpovědnost se ctí v rámci jí daných mantinelů. Konečně příkladem této pozice je i toto vydání Mimořádného vydání KZ („….. osobně bych nereagovala, ale ozývá se mi hodně zastupitelů …“). Máme tedy za to, že se nejedná o ani tak o text paní starostky, ale spíše nových kandidátů Hnutí pro Kunratice, který ještě před dobrovolným odchodem do politického důchodu musela zaštítit svým jménem.

Reakce napsaná ve jménu blíže nejmenovaných zastupitelů za Hnutí Pro Kunratice a dále článek zastupitele MUDr. Mandíka za ČSSD je na rozdíl od naší slušné a faktické zprávy velmi emociální a maximálně se snaží odvést čtenáře od merita věci.  Vypouští tedy jakousi mlhu dezinformací z našich údajných dezinformací a i pozorný čtenář se v ní za chvíli obtížně orientuje. Pro zjednodušení a objektivitu jsme naše odpovědi uvedli ve stejném členění, tak jak byly naše informace napadnuty. Fakta najdete v dalších článcích zastupitelů a členů komisí za TOP 09 Ing. Karla Fíly, Ing. Miloše Langra a Ing. Milana Golla na webu www.kunratice.info .

Rád bych upozornil čtenáře na dvě důležité souvislosti v této předvolební patálii, která se vší pravděpodobností většinu voličů už nudí nebo znechucuje.

 1. Kunratický zpravodaj byl Hnutím Pro Kunratice a ČSSD zneužit jako předvolební leták jedné části zastupitelstva.

Periodický tisk samosprávného celku je dle tiskového zákona z roku 2013 povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení vyjadřující názory všech členů zastupitelstva. Tuto zákonnou povinnost vedení radnice a redakční rada zcela ignorovala a použila tento tisk jako předvolební leták vyjadřující pouze názory HNUTÍ PRO Kunratice a jejich nového koaličního partnera ČSSD.  Došlo tím ke zjevnému zneužití dobrého jména Kunratického zpravodaje a především k neoprávněnému použití peněz obce Kunratice na předvolební leták v řádu desítek tisíc korun.  Záležitost předáme k auditu a vyčíslení škody. Záležitost předáme k auditu a vyčíslení škody.

Pozornější čtenář si všimne změn v redakční radě tohoto mimořádného vydání, kde zmizelo jméno duchovního otce Kunratického zpravodaje pana Ing. S. Mydlarčíka, který publikoval mnoho let pod zkratkou (my) a také jméno Martina Preisse.. 

 1. V Mimořádném vydání Kunratického zpravodaje, který celý reagoval na náš článek „Ohlédnutí zastupitele TOP 09“ jaksi vymizela informace o zásadním problému místního vedení radnice. Tímto problémem je předseda ODS (dnes Hnutí Pro Kunratice) pan Ing Zdeněk Šmíd, majitel firmy Fitaz s.r.o., který je přímý stranický nadřízený celého vedení radnice a jeho opakované obchodní vazby na MČ Kunratice.

Z osobní zkušenosti z několika jednání můžeme konstatovat, že tento člověk má skutečnou rozhodovací pravomoc. Stejnou zkušenost s jeho jasně definovanou řídící pozicí potvrzují i jiné politické subjekty, které vedli podobná jednání na radnici.

Prokazatelně (byli jsme osobně přítomni) rozhoduje o koaličních partnerech, o obsazení finančního a kontrolního výboru, o členech jednotlivých komisí radnice, o územním plánu - prostě o všem zásadním pro celé volební období. Zároveň aktivně působí ve stavebních zakázkách v Kunraticích (jeho firma vyhrála všechny tři poslední velké stavební zakázky zadané MČ Kunratice: Rekonstrukce staré školy, Přestavba školní jídelny a Rekonstrukce radnice). Dále se aktivně angažuje v nákupech pozemků od obce a jiných vlastníků pozemků v Kunraticích a tím se ho přímo dotýkají některé změny Územního plánu projednávané na zastupitelstvu. Na některé z těchto aktivit má z pozice funkce předsedy stranické buňky ODS (dnes Hnutí Pro Kunratice) jistě nárok, na jiné, ale zcela jistě ne, a přidělení všech stavebních zakázek je už na hranici zákona a zcela jistě za hranicí dobrého vkusu. Hlavním problémem je, že tento muž je veřejnosti neznámý, na žádných předvolebních či jiných materiálech hnutí není uváděn a především nemá žádnou politickou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Celá struktura tohoto hnutí s utajeným šéfem, tedy spíše působí dojmem, který známe z bývalých organizací ODS v ústeckém kraji apod. Není tedy divu, že se obrozující ODS s takovými členy sama rozloučila a rozpustila celou jejich organizaci.
Veškerou politickou i hmotnou zodpovědnost za některá rozhodnutí jiných na svá bedra musela převzít sama paní starostka a chápeme, že je nyní ve velmi těžké pozici.

Obě výše uvedené souvislosti ilustrují, že v chování současného vedení MČ Kunratice došlo k posunu správného chápání pojmu „spravuji svěřený mi majetek všech občanů Kunratic“.

 

čtvrtek, 18 září 2014 10:29

Ohlédnutí zastupitele

Při pohledu na předlouhý seznam toho, co je třeba v Kunraticích udělat – viz „Naše priority“ – mi to nedá a musím se ohlédnout za posledními čtyřmi roky práce v místním zastupitelstvu. Ještě s dvěma svými kolegy jsme tehdy zaujali místa v opozici a narušili zajeté zvyklosti odmítnutím pasivní role přikyvovačů a zvedačů ruky, což byla pro vedení MČ nová zkušenost. kuk

Protože téměř všechny naše aktivní návrhy (včetně návrhu na převedení zámku do vlastnictví magistrátu a poté do péče MČ Kunratice) byly smeteny ze stolu, soustředili jsme se na kontrolní činnost. Bohužel jsme měli velké rezervy v předávání získaných zkušeností kunratickým občanům. Zapojení veřejnosti do všech konkrétních témat je proto pro nás velkou výzvou pro příští období.

Co jsme tedy opravdu dokázali? Vezměme to od nejnovějších událostí po ty starší:

Získali jsme dotaci z magistrátu na rozšíření Základní školy ve výši 5 mil. Kč důsledným lobbováním u radních TOP09. Přestože jsme náš úspěch avizovali radnici již v únoru 2014, její vedení doposud ještě nestihlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Stavět se tak bude dětem nad hlavou během školního roku.

Prosadili jsme na magistrátu zahájení rekonstrukce vedlejších ulic v Kunraticích, které jsou dlouhodobě v ostudném stavu. V první fázi se z peněz magistrátu (OMI) opraví ulice Pražského povstání a Maternova a ještě se přidá pruh pro chodce nebo přímo chodník.

Prosadili jsme na magistrátu navýšení dotačních prostředků pro výjezdovou jednotku místního Sboru dobrovolných hasičů Kunratice na celkem 530 tis Kč.

Podali jsme návrh a prosadili dokončení bezbariérové úpravy chodníku ze sídliště Flora do centra Kunratic pro vozíčkáře a kočárky. Provedli jsme kontrolní jízdy s vozíčkáři a vyžádali opravy nedostatků.

Zorganizovali jsme několik tiskových konferencí TOP09, na kterých jsme upozornili na kontroverzní projekty jako např. projekt plovoucích domů na Šeberáku nebo projekt Polyfunkčního domu u Vídeňské ulice.

Aktivně jsme vedli jednání na magistrátu i na MČ ohledně plánu na rozvoj Kunratic, kde jsme bedlivě studovali a odkrývali všechny pokusy o přeměny zelených ploch na stavební nebo jiné změny ÚP vedoucí ke snížení kvality života nás, obyvatel Kunratic.

Od začátku jsme deklarovali, že nepodpoříme rozprodávání obecního majetku a to ani na investiční záměry typu stavebních zakázek na opravy, rekonstrukce apod. Tyto akce musí být hrazeny z dotačních položek od státu, MHMP, EU nebo soukromých investorů.

Proto jako naše selhání či nezkušenost nováčků vnímám fakt, že Městská část Kunratice pod vedením zastupitelů ODS (dnes Hnutí Praha-Kunratice) zadala všechny tři poslední velké stavební zakázky v celkové hodnotě nad 85 mil. Kč jedné a té samé firmě - Fitaz s.r.o., a to za peníze získané z prodeje našich obecních pozemků.

Vážení spoluobčané, přeji Vám šťastnou ruku při volbách.

pondělí, 06 prosinec 2010 01:00

Pracovní skupiny pro dění v Kunraticích

Zástupci TOP 09 v komisích MÚ Kunratice

V předchozím volebním období pracovali naši zástupci ve všech komisích a výborech MČ Kunratice jako poradní orgány starostky Ing. arch. Kabelové.

V současné době byli všichni naši zástupci odstraněni ze všech  komisí a žádní naši zástupci (s jedinou výjimkou) nebyli ani zvoleni do finančního výboru a dokonce ani do kontrolního výboru, který má vést opozice. Jednobarevné hnutí bývalé ODS s podporou ČSSD si nechce nikoho nechat nahlížet pod pokličku a to ani demokraticky zvolené zastupitele jiných stran.

 • Životní prostředí a doprava – nikdo (v předchozím období 2010-2014: Ing. Luboš Rosík, Ing. Karel Fíla)
 • Stavební a plánovací komise – nikdo (v předchozím období 2010-2014: Ing. Milan Goll)
 • Školství – Petra Langrová -  (stejně jako v předchozím období 2010-2014)
 • Finanční výbor – nikdo (v předchozím období 2010-2014: Vladimír Horký)
 • Kontrolní výbor - nikdo (v předchozím období 2010-2014: Ing. Miloš Langr)
 • Sociální a bytová komise – nikdo (v předchozím období 2010-2014: Jana Peštová)
pátek, 09 květen 2014 02:00

Priority TOP 09 Kunratice

Řízení radnice a komunikace s občany:

 • Chceme efektivní, manažerské řízení chodu radnice a omezení zbytečné administrativy a byrokracie.
 • Zajistit ochotné, kompetentní a odpovědné úředníky.
 • Koordinace projektů s magistrátem hl.m. Prahy.
 • Budeme aktivně prosazovat „komunikující úřad otevřený lidem“ – rychle a ochotně poskytovat informace občanům, reagovat na jejich podněty a připomínky, zlepšovat a zjednodušovat přístup obyvatelů k informacím o dění v Kunraticích
  • zavedením informačního newsletteru o dění v Kunraticích a aktuálně probíhajících akcích,
  • lépe strukturovaný web, který bude poskytovat aktuální informace ařešení pro jednotlivé situace
 • Veškeré smlouvy s městem zveřejníme na internetu
 • Umožníme veřejnou diskuzi již ve fázi plánování nových projektů v Kunraticích.

Rozpočet, ekonomika a finance

 • Zasadíme se o vyrovnané rozpočty a průhledné hospodaření MČ. Budeme sestavovat rozpočet bez nutnosti získávání finančních prostředků na běžné výdaje prodejem majetku MČ-Kunratice. Průběžně budeme kontrolovat a zveřejňovat efektivnost výdajů MČ Kunratice.
 • Provedeme audit hospodaření MČ Kunratice za minulé období a jeho vyhodnocení. Nový rozpočet a jeho plnění bude transparentní a všechny projekty, i ty malé, budou řízeny profesionálně podle projektových standardů jako celek.
 • Transparentní výběrová řízení a elektronické aukce – zapojíme se do programů pro průhledná výběrová řízení vedená elektronickou formou. Takový program zajistí uveřejnění informací o budoucích i minulých řízeních i o vybraných dodavatelích a jejich nabídkách, čímž se minimalizuje riziko manipulace při výběru, usnadňuje možnost zúčastnit se řízení pro nové firmy a zvyšuje se tím konkurenceschopnost.
 • Zvýšíme investiční a neinvestiční dotace od MHMP do naší MČ. Zajistíme efektivní a včasné žádosti na projekty a čerpání již přidělených peněz na investice v Kunraticích
 • Maximálně využijeme fondů EU a granty pro rozvoj MČ. Navýšíme objem grantů pro projekty, které jsou v souladu s potřebami občanů a s těmito prioritami TOP09 v Kunraticích.
 • Rozšíříme spolupráci s občanskými sdruženími a spolky v Kunraticích a jinými subjekty v oblasti získávání grantů při projektech vhodných pro Kunratice.

Životní prostředí a rozvoj MČ

 • Uděláme vše pro zachování rekreační a krajinotvorné funkce rybníků Šeberák a Olšanský - co nejrychleji napravíme současný ostudný stav rybníka. Chceme vybudovat rekreační zónu okolo celého rybníka včetně naučné stezky, herních prvků pro děti, outdoorové posilovny apod.
 • Budeme bránit realizaci megalomanských staveb jako je například plánovaný bytový dům v ulici Lisztova, polyfunkční dům u ul. Vídeňská, plovoucí domy na rybníku Šeberák apod.
 • Zajistíme ve spolupráci s MHMP revitalizaci Bažantnice jako území pro relaxaci a odpočinek (vyčištění vodních toků a rybníčku, odklestění, osazení herními prvky pro děti, vytvoření naučné stezky a nových vstupů).
 • Dobudujeme cyklostezky a napojíme je na cyklostezky sousedních městských částí a obcí.
 • Zasadíme se o převzetí zámku a zámeckého parku do správy MČ a získat prostředky na jeho rekonstrukci s následným využitím prostor pro veřejné kulturně-společenské akce.
 • Ve spolupráci s magistrátem zahájíme kroky k reálnému vytvoření pásu rekreační zeleně kolem Kunratic, propojený stezkami pro pěší a to ve shodě s platným územním plánem.

Doprava a infrastruktura

 • Zajistíme dokončení rekonstrukcí nevyhovujících komunikací a inženýrských sítí, prosadíme rozvoj chodníkového programu pro vyšší bezpečnost chodců, zvýšení bezpečnosti přechodů zejména v okolí zastávek MHD.
 • Prosazujeme zastávku všech projíždějících autobusů MHD v ul. Na Knížce pro obsloužení nových rodinných domů.
 • Zasadíme se na všech úrovních o vybudování nové tranzitní komunikace vedoucí od IKEMu přes průmyslový areál, kolem SAPy až ke Kunratické spojce a Pražskému okruhu, což zklidní ul. Vídeňskou na místní komunikaci.
 • Zahájíme kroky k úpravě komunikace K Verneráku k snížení hlučnosti dopravy.

Bezpečnost

 • Zkvalitníme práci městské policie a rozšíříme preventivně-osvětové akce pro občany MČ
 • Zajistíme pravidelné hlídky městské policie v kritických oblastech v rizikových denních hodinách.
 • Zavedeme kamerový systém před konkrétní riziková místa vykrádání automobilů (parkovací plochy před školou, školkou, sokolovnou, obchody apod.)

Zdravotnictví a sociální péče

 • Zajistíme řádné dokončení rozestavěné stavby Zdravotního střediska a obsazení potřebnými ordinacemi jako např. praktický lékař, pediatr apod.
 • Finančně podpoříme neziskové organizace starající se o seniory a zdravotně postižené spoluobčany

Školství, kultura a sport

 • Prostřednictvím dotací a grantů z Magistrátu hl. m. Prahy zajistíme více financí do Mateřské a Základní školy
 • Finančně podpoříme místní sportovní a neziskové organizace v rámci prevence kriminality dětí a mládeže
 • Podporujeme Klub seniorů a volnočasové aktivity seniorů. Společně se seniory vytipujeme lokality pro vybudování multigeneračního sportovního hřiště.
 • Zachováme objekt Golčova 24 pro potřeby knihovny, mateřského centra U Motýlků a Klubu seniorů a budeme je podporovat v jejich činnosti.
 • Zachováme současné umístění fotbalového hřiště na Vimperském náměstí, s cílem vybudovat nové kvalitní zázemí pro hráče i diváky a doplnit o multifunkční sportovní komplex pro teenagery.
 • Vypracujeme ucelenou nabídku možností sportovních aktivit v obci pro děti i dospělé (ve spolupráci se školami, Sokolem, SK Slovan a dalšími subjekty)
 • Podporujeme a chceme rozvíjet nabídku kulturních a sportovních akcí v parku, Tvrzi a celé obci.
pondělí, 06 prosinec 2010 08:26

Místní organizace TOP 09 Kunratice

Místní organizace TOP 09 Praha Kunratice vznikla v roce 2010. Její členové a výkonné orgány zvoleni na posledním místním sněmu konaném 6.1.2015 jsou:

Ing. Miloš Langr (zastupitel)- předseda 

Ing. Milan Goll - místopředseda výkonného výboru

Ing. Libuše Krausová- členka výkonného výboru

Ing. Karel Fíla

Ing. Lubomír Rosík

Bc. Radim Kraus 

Petra Langrová

Jana Jindráková

Ing. Otakar Hasík

Ing. Libuše Krausová 

MUDr. Josef Bednařík

Mgr. Marta Gollová

Vlastimil Seidl

Ing. Jakub Andr

Jana Peštová

MUDr. Kateřina Klímová

Mgr. Jakub Holec

 

Zastupitelé, zvoleni v kandidátce TOP 09 ve volebním období 2014- 2018

Ing. Miloš Langr - TOP 09

Ing. Karel Fíla 

Pokud máte zájem o informace nebo spolupráci v rámci některé pracovní skupiny, kontaktujte nás emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V pondělí 17.02.2011 zástupci TOP 09 Kunratice přijali pozvání pana senátora za TOP 09 Jaromíra Štětiny na prohlídku senátu ve Valdštejnském paláci a následnou neformální besedu. Protože setkání se konalo již v 15 hodin, pozvání se zúčastnili pouze ti členové, kteří se mohli uvolnit ze zaměstnání. Rádi jsme využili možnosti si prohlédnout Valdštejnský palác, kde je sídlo senátu. Obdivovali jsme nádherné historické salonky a původní rekonstruovanou výzdobu.

Současným vedením radnice tolik prosazovaná rekonstrukce školy na zdravotní středisko vzbuzuje od počátku pochyby o pravém účelu této stavby pro naše Kunratice. Zatím se bohužel téměř do písmene potvrzují obavy zastupitelů TOP 09 o vývoji této stavby. Zde uvádíme stručný přehled:

$11)      Účelnost stavby a zvoleného způsobu financování 

Je zarážející, že následující otázky nebyly diskutovány s širší veřejností. Vznesené dotazy zastupitelů TOP 09 v této věci nebyly ze strany radnice kvalifikovaně zodpovězeny.

Především jde o to, zda použití většiny pěněz (získaných z prodeje pozumků v majetku Kunratic)  mělo být právě na tuto rekonstrukci a ne na jiné potřebné použití.

 • Vedení radnice se zcela odmítlo zabývat možností pronajmout budovu za 1 Kč na cca 50 let pronajímateli, který si poté sám opraví (podobně jako např. rekonstrukce tzv. Kunratické tvrze). To by totiž pak radnice neměla možnost zadat vyčerpat peníze z rozpočtu na tuto stavební zakázku pro svou firmu- viz dále.
 • Je v centru Kunratic opravdu třeba velké zdravotní středisko, když jsme ze všech stran obklopeni velkými i menšími zdravotnickými zařízeními? 
 • Je k tomuto účelu ona stará budova bývalé školy vhodná?
 • Jak zaručíte, že bude po dostavbě obsazena odbornostmi, které se dají zdůvodnit jako potřebné pro obyvatele Kunratic: tj. pediatr, praktický lékař, zubní ordinace, gynekologie apod. a ne luxusními ordinacemi pro movité pacienty z celé Prahy a okolí?

2) Rozpočet a finanční zdroje

Je nesporné, že všechny rekonstrukce je třeba řádně projektově připravit a zejména při zásahu do nosných konstrukcí nechat posoudit kvalifikovaným statikem. Z tohoto důvodu je každá rekonstrukce náročná na přípravu i na provádění a proto je důležité předem posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků z hlediska jejich návratnosti.

Celkový rozpočet na rekonstrukci dosahoval částky 30 miliónů Kč. Z důvodu, že na tento druh stavby nebylo možné žádat o dotaci, musely být veškeré finanční zdroje pokryty z vlastních zdrojů. Takovýto objem prostředků z běžného rozpočtu není k dispozici, a proto přikročilo vedení obce k použití peněz za rozprodej pozemků ve vlastnictví obce.

Je více než zarážející, že v tomto roce, který je posledním funkčním obdobím, odsouhlasili koaliční zastupitelé silně deficitní rozpočet.

3) Realizace - projekt

V pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila firma doporučená zastupiteli zvolenými za ODS- fa Fitaz.

4) Realizace - stavba:

Ve veřejném a neméně pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma Fitaz, vlastněná dlouholetým předsedou místní organizace ODS, která tvoří většinovou koalici na místní radnici. Nutno podotknout, že akceptování nejnižší cenové nabídky není vždy výhodné z pohledu konečné stavební ceny.

Dále je více než zarážející, že se jedná již o třetí velkou stavbu organizovanou a financovanou Kunratickou radnicí. De facto všechny tři poslední velké stavby z prostředků naší obce byly realizovány a zaplaceny do pokladny firmy Fitaz pana Ing. Zdeňka Šmída.

4) Vícepráce

Při účtování cen stavebních prací se setkáváme s pojmem, který vypadá poměrně neškodně. Jmenuje se vícepráce, ale může mnohonásobně zdražit stavbu. V podstatě jde o to, že stavební firma podniká mnohem lépe, než většina jiných firem. Když jí nevyjde podnikatelský záměr, tak prostě zákazník doplatí na vícepracích.

Od počátku jsme napadali až nesmyslně nízkou cenu některých položek v rozpočtu stavby od vítězné firmy a důrazně jsme varovali před důsledky v podobě víceprací, ale jako vždy předtím, jsme byli přehlasováni.

První vlna víceprací od firmy Fitaz za 1,2 mil. Kč, i přes naše záporné stanovisko, prošla zastupitelstvem. Dle znaleckých posudků vypracovaných znalci v oboru pozemního stavitelství, jsou zjevné nedostatky v projektu, které způsobily (nebo tak byly připraveny?) vícepráce. Náš návrh usnesení podložený posudkem znalce, aby radnice zahájila zkoumání odpovědnosti projekční firmy za vady, byl opět přehlasován a zamítnut.!!!

Další náš návrh na řádné provedení statického průzkumu a následného doplnění statického projektu byl rovněž zamítnut!!!

Současní zastupitelé (nyní tzv. Nezávislí) konají zcela v zájmu svého utajeného předsedy a realizátora všech staveb. Vícepráce nerozporují, ani se nepokouší přenést zodpovědnost na dodavatele, protože tak by konali sice v zájmu občanů Kunratic, ale už ne v zájmu svého předsedy.

Dle informací z médií byla celá kunratická buňka ODS v čele se svým předsedou zrušena a poté již nebyla znovu přijata do řad ODS.

Část zápisu z 28. zasedání zastupitelstva dne 21/05/2014:

Ing. Langr předložil návrh na doplnění usnesení takto:

28.4/4 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice p o v ě ř u j e starostku Ing. Arch. Kabelovou, aby nechala zpracovat rozbor toho, kdo nese odpovědnost za vícepráce. Na základě tohoto rozboru pak bude určena částka, a kdo bude tyto více-náklady hradit.

Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádné pozměňovací návrhy, dala nejprve hlasovat o doplňujícím návrhu zastupitele Ing. Langra.

Hlasování:

 • PRO 4 -  Mandík, Langr, Rosík, Horký
 • PROTI 4 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný
 • ZDRŽEL SE 2 -  Hilmarová, Potluka

Pozměňující návrh usnesení nebyl schválen.

Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu usnesení:

(Změna rozpočtu č. 7., zvýšení rozpočtu o 1 100,00 tis. Kč, části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011) tzn. odsouhlasení nákladů na vícepráce bez prověření odpovědnosti a navýšení deficitního rozpočtu obce)

Předkládá:      Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru)

Hlasování:      

 • PRO 6 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný, Hilmarová, Potluka
 • PROTI 3 - Langr, Rosík, Horký
 • ZDRŽEL SE 1 – Mandík

 

Přikládáme následující dokumenty:

FITAZ vícepráce č. 1

FITAZ vícepráce č. 2

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 1

Odpověď firmy IKIZ, která již několik let organizuje výběrová řízení pro MČ Kunratice

Odpověď projekční firmy STOPRO, která byla doporučena zastupiteli z vedení radnice a vyhrála výběrové řízení

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 2

 

 

 V současné době čekáme na odpověď z radnice na naši nabídku dle emailu níže:

Dobrý den paní starostko,

prosím o zaslání termínu kontrolních dnů na tento nebo příští týden. Jedná se o jednorázovou schůzku nezávislého znalce v oboru pozemního stavitelství se zástupci realizační a projekční firmy (projektant, statik, atd.), kteří se kontrolních dnů jistě pravidelně účastní. Schůzku navrhujeme na místě stavby.

Poté nám (tj. MČ Kunratice) znalec vypracuje posouzení, zda požadované náklady na vícepráce jsou či nejsou oprávněné.

V kladném případě bychom tímto zajistili výraznou úsporu nákladů na vícepráce, které již nyní dosahují řádu miliónů. Předpokládáme Vaši součinnost v této akci, která je v zájmu řádného hospodáře MČ Kunratice

S pozdravem

M. Langr 

 

ZačátekPředchozí123DalšíKonec
Strana 1 z 3

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: