Obyvatelé ulice U Rakovky si již dlouhodobě stěžují na hluk, vibrace a nebezpečí pro chodce způsobené nákladní dopravou do průmyslových areálů, které jsou situovány na konci ulice. "Po detailní prohlídce místa a prostudování katastrálních map mě napadlo, že k průmyslovým areálům by mohla vést i jiná cesta než jen ul. U Rakovky", říká Miloš Langr, zastupitel za TOP 09. "Je tam vnitro areálová komunikace bývalých Vodních staveb, která patří firmě Vimbau. K propojení s koncem ul. U Rakovky by stačilo vybudovat krátký úsek cesty přes pruh pozemku, který patří městu", dodává. Proto koncem roku 2011 zahájila TOP 09 jednání s představiteli…
  Na posledním jednání zastupitelstva jsme byli informováni o poslední verzi námitek MČ k plánované stavbě rezidenčního objektu na pozemku bývalé Atalanty. Zastupitelstvo nemění svůj negativní postoj k této stavbě. M. Langr   Celé znění námitky: Věc: Námitky MČ k řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Rezidence „Zelený svět“ - objekt pro bydlení při ul. K Zeleným domkům, Lisztova a Kalmánova na pozemcích parc. č. 444/1,444/2 a 445/1 v k. ú. Kunratice v Praze-Kunraticích MČ Praha-Kunratice na základě opakovaného projednání návrhu v odborných komisích, na poradě starostky i na zasedání zastupitelstva jako účastník řízení dle stavebního zákona č.…
pátek, 24 květen 2013 18:35

Výběrové řízení na zimní údržbu v Kunraticích

Napsal(a) Miloš Langr
Zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice Dne 21.5. 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele zimní údržby v Kunraticích. Pokud váte o nějaké solidní firmě, která by se chtěla zúčastnit, pošlete jim tuto informaci co nejdříve. Zadávací dokumentace je v příloze. Odkaz na zadávací dokumentaci: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231134  M. Langr text poptávky na webu: Dodavatel se zaváže dle podmínek stanovených ve Smlouvě o zajištění zimní údržby v k.ú. Kunratice a jejích přílohách provádět pro zadavatele komplexní údržbu komunikací a chodníků na vymezeném území v městské části Kunratice.Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněnaDruh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízeníHodnocení nabídek s využitím elektronické aukce NeVýsledek…
Zastupitelům předloženy podklady -Usnesení z MČ od roku 2008 do 2012   Navrhuji na veškerou zástavbu v Kunraticích použít regulativ- viz návrh MČ z roku cca 2008, O2,5 patra atd. tj. přísnější než současný platný O1 3 patra/60.- (chtěl bych aby se znovu projednal v komisích a případně doplnit i o další podmínky typu min. odstupových vzdáleností a především chodníků, zelených pruhů apod. které by řešily min. odstup plotu a domu od komunikace).   Navrhuji trvat na zeleném pásu kolem Prahy tj. na západě, jihu a severo-jihu Kunratic- shoda. Území pro změnu UP na obytnou pro stavbu Central Group za…
čtvrtek, 16 květen 2013 14:58

Co se zámkem v Kunraticích?

Napsal(a) Miloš Langr
Na základě mé žádosti proběhne příští týden pracovní porada zastupitelů ke dvěma aktuálním otázkám týkajících se budoucí tváře Kunratic. 1- Návrhu MČ na koncept Územního plánu tzv. Metropolitního plánu Kunratic. 2 -Studie možného převedení zámku do péče MČ a jeho využití pro veřejnou vybavenost obyvatel Kunratic. - viz článek:  http://www.kunratice.info/clanky-a-nazory/9-brouci-ze-zamku  Vaše náměty a názory emailem či formou komentáře zde pod článkem jsou velmi vítány a budeme jim jistě věnovat pozornost. Miloš Langr   PS: 22/5/2013- z časových důvodů se nestihl projednat bod. č 2 - Zámek Kunratice- budeme informovat kdy bude další jednání. DO té doby uvítáme Vaše náměty a…

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: