sobota, 16 srpen 2014 19:34

Představení TOP 09

Napsal(a)
V červnu 2009 česká veřejnost i politici věřili tomu, že budou předčasné volby. Jan Fischer byl premiérem a Miloš Zeman se chystal strávit další léto na Vysočině. V tomto čase začíná také pracovat přípravný výbor nové strany TOP 09. Před pěti lety měla TOP 09 pouhých dvanáct zakládajících členů a poprvé se představila ve čtvrtek dne 11.6.2009 v Cafe Louvre v Praze, kde proběhla tisková konference přípravného výboru politické strany TOP 09. Dne 3.7.2009 byla TOP 09 zaregistrována Ministerstvem vnitra. Dne 17.7.2009 bylo přestaveno logo strany, které je v barvách národní trikolory a zdůrazňuje zejména potřebu vlastenectví, neboť pojmy jako…
Více jak 4 roky nebyla v Kunraticích provedena oprava komunikace nebo chodníku ze  strany magistrátu (TSK). Proto jsme potěšeni, že můžeme oznámit zahájení rekonstrukce ulice Pražského povstání ještě behem tohoto léta. Jedná se o výsledek opakovaných jednání místní organizace TOP 09 s radními na magistrátu hl. m. Prahy, aby Kunratice nebyly zcela opomenuty z investiční činnosti. Tato rekonstrukce je první fází plánované velké rekonstrukce oblasti kolem ul. K Zeleným domkům, na kterou dojde až v dalším volebním období. OMI, tj. Odbor městského investora již zahájil přípravu rekonstrukce jejímž výsledkem bude nová komunikace a také nový chodník. Tento chodník by měl být…
Zastupitelstvo Kunratic se v současném volebním období skládá z 11 členů. Sedm zastupitelů je z bývalé ODS (nyní „Nezávislí“), tři z TOP09 a jeden zastupuje ČSSD. Financování investičních akcí městské části Praha Kunratice je nyní do velké míry přímo závislé na získání prostředků od Magistrátu hlavního města Prahy.
Současným vedením radnice tolik prosazovaná rekonstrukce školy na zdravotní středisko vzbuzuje od počátku pochyby o pravém účelu této stavby pro naše Kunratice. Zatím se bohužel téměř do písmene potvrzují obavy zastupitelů TOP 09 o vývoji této stavby. Zde uvádíme stručný přehled: $11)      Účelnost stavby a zvoleného způsobu financování  Je zarážející, že následující otázky nebyly diskutovány s širší veřejností. Vznesené dotazy zastupitelů TOP 09 v této věci nebyly ze strany radnice kvalifikovaně zodpovězeny. Především jde o to, zda použití většiny pěněz (získaných z prodeje pozumků v majetku Kunratic)  mělo být právě na tuto rekonstrukci a ne na jiné potřebné použití. Vedení radnice…
pátek, 09 květen 2014 02:00

Priority TOP 09 Kunratice

Napsal(a) Miloš Langr
Řízení radnice a komunikace s občany: Chceme efektivní, manažerské řízení chodu radnice a omezení zbytečné administrativy a byrokracie. Zajistit ochotné, kompetentní a odpovědné úředníky. Koordinace projektů s magistrátem hl.m. Prahy. Budeme aktivně prosazovat „komunikující úřad otevřený lidem“ – rychle a ochotně poskytovat informace občanům, reagovat na jejich podněty a připomínky, zlepšovat a zjednodušovat přístup obyvatelů k informacím o dění v Kunraticích zavedením informačního newsletteru o dění v Kunraticích a aktuálně probíhajících akcích, lépe strukturovaný web, který bude poskytovat aktuální informace ařešení pro jednotlivé situace Veškeré smlouvy s městem zveřejníme na internetu Umožníme veřejnou diskuzi již ve fázi plánování nových projektů v Kunraticích. Rozpočet, ekonomika…

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: