Jakub Holec

Jakub Holec

úterý, 31 březen 2015 19:19

Dávní červi Kunratického lesa

Kunratický les společně se severněji položeným Michelským lesem tvoří největší souvisle zalesněné území vnitřní Prahy. Jedná se o místo hojně využívané ke krátkodobé relaxaci a k sportovnímu vyžití obyvatel z širšího okolí. Velkou část Kunratického lesa zaujímá přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Důvodem místní ochrany je meandrující tok potoka v lesních porostech přirozené skladby, soubor polopřirozených lesních společenstev a pozůstatků suchomilných stepí na svazích údolí a významný geologický profil ve starohorních a prvohorních horninách nižšího ordoviku.

Místní horniny sice nejsou zdaleka tak bohaté na výskyt zkamenělin jako v případě přírodní rezervace Prokopské údolí a podobných lokalit, nicméně to rozhodně neznamená, že se zde žádné důkazy dávného života nenacházejí. Poměrně zajímavým jevem jsou drobné otvůrky v místních křemencích, které místy tvoří malebné skalky ve vyšších partiích svahů údolí v blízkosti starých zarostlých lomů nedaleko restaurace ,,Na tý louce zelený“. Křemence jsou horniny, které vznikají přeměnou (metamorfózou) pískovců či podobných na křemen bohatých usazených hornin. Jedná se o horninu značně tvrdou, avšak také křehkou, která v současnosti nachází využití především jako obkladový kámen. Drobné kruhovité otvůrky v těchto tvrdých křemenných horninách jsou vlastně vchodem do chodbiček, které procházejí horninou víceméně kolmo k její vrstevní ploše. Tyto chodbičky jsou druhotně vyplněné horninovým materiálem a obyčejně dosahují mnohonásobně větší délky než je samotná šířka chodbičky. Některé místní křemence jsou těmito chodbičkami provrtané v poměrně hojném počtu. Jedná se o tzv. skolity, nebyli obydlí již vyhynulých kroužkových červů, kteří v dávných dobách prvohor obývali písčiny a pláže mělkého moře.

Stejné zkameněliny se v podobných horninách nacházejí po celém světě. Předpokládá se, že se jednalo o živočichy, kteří žili přisedlým způsobem života a potravu si obstarávali filtrací organických částic z vody. S pravděpodobně blízkými příbuznými těchto poněkud záhadných červovitých tvorů se v dnešní době můžeme setkat na dovolené u moře, kde jsou při odlivu na písčitých plážích viditelné hojné kupky s otvůrky po zavrtaných kroužkovcích, kteří jsou často vyhledáváni rybáři jako návnada. 

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: