Milan Goll

Milan Goll

neděle, 17 srpen 2014 18:03

Působení TOP 09 v opozici

TOP 09 v opozici na zastupitelstvu:

Jsme tu pro občany Kunratic. Na jednáních zastupitelstva a při jednotlivých rozhodování na MČ jsme oči a uši našich kunratických spoluobčanů. Vzhledem k malému počtu zastupitelů a členů komisí TOP 09 máme minimální rozhodovací pravomoc. Jsme si vědomi, že nám zatím chybí schopnost efektivně předávat nabyté informace široké kunratické veřejnosti a proto je zapojení našich spoluobčanů, do všech konkrétních témat, pro nás velkou výzvou.

Co jsme za poslední volební období dokázali:

Podali jsme návrh na kontrolu výběrového řízení na dostavbu jídelny Základní školy v Kunraticích. Důvodem podání návrhu bylo zjištění nestandardních postupů MČ během výběrového řízení na tuto akci, následně při samotné realizaci stavby a také po jejím zpožděném dokončení. (Stavbu vyhrála a realizovala firma FITAZ jejímž majitelem je p. Šmíd, je předsedou místní organizace ODS/nyní nezávislí zastupitelé, kteří vládnou na radnici v Kunraticích dodnes).

  • Aktivně jsme se podíleli na přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení „Údržba veřejné zeleně“ z 11.6.2011.
  • Podali jsme návrh na bezbariérovou úpravu chodníku ze sídliště Flora do centra Kunratic včetně zpracování studie proveditelnosti. Avšak projekt je stále v procesu MČ.
  • Podali jsme návrh a zahájili jsme jednání na odklonění dopravy z ulice U Rakovny na komunikaci vedenou přes Vodní stavby (VIMBAU). V současné době čekáme již několik měsíců na reakci z MČ.
  • Podali jsme návrh na zpracování materiálu „Zásad transparentního zadávání zakázek“ Toho času je aktualizován dle novely vydané 1.4.2012 a bude předán na MČ v nejbližších dnech.
  • Zorganizovali jsme tiskovou konferenci TOP 09, na které byla média upozorněna na kontroverzní a všeobecně odmítaný projekt plovoucích domů na rybníku Šeberák.
  • Médiím a politikům na Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jsme prezentovali kontroverzní, v Kunraticích všeobecně odmítaný, projekt Polyfunkční dům.
  • Opakovaně vznášíme výzvy směrem k MČ na zadání studie a projektu „Zachování a zvelebení Zeleného pásu Prahy“, který se nachází v již zmíněném  řešeném území Kunratice Jih. Usilujeme o transformaci skutečného stavu území na stav dle funkčního využití ploch, tj. zeleně a jejího následného využití k rekreaci obyvatel Kunratic.
  • Permanentně kontrolujeme hospodaření MČ, zejména pak účelnost vynakládaných prostředků. Naší snahou je kontrolovat, zda je s majetkem MČ nakládáno s péčí řádného hospodáře.
  • Opakovaně deklarujeme, že nepodpoříme a nebudeme podporovat rozprodávání obecního majetku a to ani na investiční záměry typu stavebních zakázek v oblasti oprav, rekonstrukcí aj. Usilujeme a budeme usilovat o to, aby tyto akce byly hrazeny z dotačních položek státu či z grantů MHMP, nikoliv z obecního majetku.

Zastupitelstvo Kunratic se v současném volebním období skládá z 11 členů. Sedm zastupitelů je z bývalé ODS (nyní „Nezávislí“), tři z TOP09 a jeden zastupuje ČSSD. Financování investičních akcí městské části Praha Kunratice je nyní do velké míry přímo závislé na získání prostředků od Magistrátu hlavního města Prahy.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: