úterý, 28 říjen 2014 19:14

Povolební zamyšlení aneb Kunratický volební paradox

Napsal(a)

Autor: Ing. Libuše Krausová

Povolební zamyšlení aneb Kunratický volební paradox

Volby do zastupitelstva MČ Praha Kunratice skončily, hlasy jsou sečteny a mandáty rozděleny. Zvítězilo Hnutí Praha – Kunratice, které dostalo 44,75 % hlasů, za které získalo 6 mandátů z celkových 11.  Po dvou mandátech obdrželo ANO 2011 a TOP 09, jeden mandát obhájila ČSSD. Hnutí Praha – Kunratice (složené převážně z bývalých členů ODS) tedy sestaví pohodlnou většinu a nebude se muset s nikým domlouvat. Až čas ukáže, zda to je pro Kunratice skutečně dobře a zda by jim větší pluralita v názorech a nové tváře v zastupitelstvu neprospěly více.

Oněch vítězných 44,75 % představuje 12.474 hlasů. Pokud bychom tyto hlasy přepočetli na voliče*, bylo by možné s nadsázkou říci, že 1.134 lidí rozhodlo o směřování městské části s bezmála 9 tisíci občany a hospodařící s 40 miliónovým rozpočtem na další čtyři roky. 

Je toto vůbec možné? K 31. 12. 2013 měly Kunratice 8 755 trvale žijících občanů. V době konání voleb to bylo 5 585 voličů, k volbám však přišlo pouhých 2 737 lidí. Oněch 2 737 lidí odevzdalo celkem 27 871 hlasů, z toho 12.474 (44,75%) pro Hnutí Praha – Kunratice a celkem 15.403 hlasů (55,25 %) pro zbývajících šest uskupení. Většina těch, kteří k volbám přišli, tedy evidentně toužila po změně a toto vyjádřila volbou pro jiný subjekt, než je skutečný vítěz voleb! Vlivem volebního systému a způsobu přepočtu hlasů na mandáty však volby dopadly jinak. Část hlasů propadla tím, že některé subjekty vůbec nepřekročily hranici nutnou pro získání mandátu, zbytek se rozdrolil mezi velké množství ostatních subjektů.

Autor: Ing. Libuše Krausová

O nemožnosti na kandidátní listině přeskočit – která je způsobena tím, že pro posunutí musí mít kandidát o 10% hlasů více, než je průměr hlasů na kandidátce, již bylo napsáno hodně. Volič znalý při pokusu posunout „ty své favority do zastupitelstva“, různě strategicky křížkuje napříč kandidátkami. Volič neznalý se po volbách jenom diví. Případně mu z nich zůstane na jazyku pachuť, neb pochopit, že v zastupitelstvu nakonec nesedí lidé, kteří získali na kandidátkách nejvíce hlasů, je těžké. Například na Slovensku rozhoduje celkový počet hlasů odevzdaný kandidátům a teprve při stejném počtu hlasů se přihlíží k pořadí na kandidátní listině. Lidé tak volí skutečné kandidáty – nedochází zde k přepočtu na mandáty pro politický subjekt, ale pro skutečného kandidáta. Zajímavé je srovnání, jak by vypadalo složení Kunratického zastupitelstva, pokud bychom alespoň přidělené mandáty jednotlivým subjektům rozdělovali podle skutečného počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty.

Srovnání složení nového zastupitelstva a hypotetické zastupitelstvo vzniklého dle skutečných odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům

Složení nového zastupitelstva

Počet hlasů

Složení zastupitelstva při zohlednění skutečného počtu hlasů – inspirace Slovenským modelem

Počet hlasů

Ing. Alinčová

1190

Ing. Alinčová

1190

Hilmarová

1164

Hýža

1181

Vraný

1143

Hilmarová

1164

Ing. Vrba

1143

Ing. Rybín

1148

Hýža

1181

Vraný

1143

Matoušek

1113

Ing. Vrba

1143

Ing. Čihák

502

Ing. Mydlarčík

557

Ing. Mydlarčík

557

Ing. Červinka

518

Ing. Fíla

469

Ing. Krausová

494

Ing. Langr

486

Ing. Langr

486

MUDr. Mandík

315

MUDr. Mandík

315

**

Zarážející je také velmi nízký počet volených zastupitelů v Kunraticích. 11 členů zastupitelstva odpovídá spíše obcím o velikosti někde kolem 2-3 tis. obyvatel, a ne městské části s téměř 9 tisíci občany. I při pohledu na srovnatelné městské části (viz. tabulka) je toto číslo mírně řečeno poddimenzované.

V kombinaci s volebním systémem to nahrává tomu, že je jen velmi těžké do místního zastupitelstva dostat nové tváře. Proto zastupitelé zvoleni za TOP 09 navrhovali, marně, zvýšení členů zastupitelstva pro toto volební období.

Počty členů zastupitelstva ve srovnatelných městských částech

Městká část

Počet obyvatel

(k 31.12.2013)

Počet zastupitelů

volební období 2010-2014

Praha-Kunratice

8 755

11

Praha-Suchdol

6 689

15

Praha-Libuš

9 817

17

Praha-Petrovice

6 041

19

Praha 16

8 138

15

Praha-Zbraslav

9 745

17

Praha 19

6 784

15

Praha 22

9 838

25

I přes určité nedokonalosti volebního systému je to však jediný možný způsob, jak prostřednictvím zastupitelské demokracie ovlivnit chod věcí veřejných. Proto bychom chtěli apelovat na voliče, aby se o veřejné záležitosti zajímali a k volbám chodili a všem, kteří v těchto volbách odevzdali hlas pro TOP 09 či některého z našich kandidátů bychom tímto chtěli za projevenou důvěru moc poděkovat.

* za předpokladu, pokud by všichni voliči beze zbytku využili všech svých 11 hlasů, což se v praxi ne vždy stává, celkový počet voličů je tedy o něco málo vyšší.

**úplně český a slovenský systém voleb do obecních a městských zastupitelstev není možné srovnat, slovenský je totiž jiný. Voliči volí zvlášť starostu (primátora) a zvlášť zastupitele (poslance), kteří jsou na jedné kandidátní listině v abecedním pořadí, čistě s uvedením subjektu, za který kandidují. Mandáty se pak rozdělují podle počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty, ne jako u nás pro jednotlivá uskupení (=kandidátní listiny). 

Autor: Ing. Libuše Krausová

Číst 1260 krát Naposledy změněno středa, 29 říjen 2014 16:17

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: