úterý, 31 březen 2015 19:14

K demogarfii Kunratic

Napsal(a)

Zdroj dat: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel

Od devadesátých let minulého století se počet obyvatel Kunratic téměř ztrojnásobil. Dnes již přesáhl hodnotu 9. tis. – je nás 9092. Jak je však možné vyčíst za dat posledního Sčítání lidí domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2011, skutečně žijících obyvatel je v této městské části mnohem více. V roce 2011 činil rozdíl mezi tzv. „trvale hlášenými“ a „skutečně žijícími“ obyvateli více než 1300 lidí! Dle tohoto posledního sčítání obyvatelstva měly Kunratice 9654 obyvatel, dle statistik Českého statistického úřadu ze stejného roku pak 8 361. Rozdíl je způsoben tím, že Sčítání lidí, domů a bytů, které se v zemích evropské unie dle jednotné metodologie provádí v desetiletých cyklech, počítá s reálně žijícími obyvateli v územním celku – nikoli jen s těmi trvale přihlášenými. Taková čísla lépe odrážejí skutečnost v daném území.

Kunratice skutečně mladé

Při srovnání věkové struktury obyvatel Kunratic, okolních městských částí a průměru Prahy pak můžeme konstatovat, že Kunratice jsou „skutečně mladé“. Podíl dětí ve věku 0-14 let na celkovém počtu obyvatel je 18,5%, tedy hodnota o více než 4 % větší než je celopražský průměr (ten dosahuje hodnoty 14,1%). Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 let v Kunraticích a okolních městských částech pak přibližuje následující mapa.

mapka

Zpracováno v software RegioGraph – www.regiograph.cz

Nejedná se však o žádnou převratnou novinku posledních let. Kunratice jsou a v minulosti vždy byly městskou částí s nadprůměrným podílem dětí, jak ostatně potvrzuje následující tabulka.

    Celopražský průměr   MČ Kunratice
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2001 13,40% 16,80%
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2011 12,10% 15,80%
Podíl dětí ve věkové kategorii 0-14 v roce 2013 14,10% 18,50%

Zdroj dat: ČSÚ, u let 2001 a 2011 se vychází z dat populačních censů

Plánování s ohledem na dlouhodobé demografické trendy

Plánování v územním celku, jakým jsou i městské části, by mělo reflektovat dlouhodobý demografický vývoj v území s ohledem na změny podílu jednotlivých věkových kategorií.  Pak je možné poměrně přesně určit počet obyvatel dané věkové kategorie a na základě toho dále plánovat rozvojové aktivity, případně kapacity různých typů zařízení (školská, zdravotnická…).  Zároveň je vždy nutné velmi pečlivě počítat se změnou podílu jednotlivých věkových kategorií, zvláště v období tzv. populačních boomu. Jen pro ilustraci, počet obyvatel Kunratic se od počátku devadesátých let téměř ztrojnásobil, kapacita školy se však ani nezdvojnásobila (z 377 na 690).

Proč se tedy v územních celcích často nerealizují rozvojové a investiční aktivity s ohledem na dlouhodobý demografický vývoj, který je, na rozdíl od ekonomického prognózování, poměrně jednoduše předvídatelný? Těžko říci, může to být přičteno na vrub špatným politickým rozhodnutím na různých úrovních, nedostatku financí, případně kombinaci faktorů a samozřejmě také skutečným – nejen proklamovaným prioritám jednotlivých zastupitelstev.

Libuše Krausová

Číst 848 krát Naposledy změněno čtvrtek, 09 duben 2015 21:36

Nejnovější od Libuše Krausová

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: