TOP09

TOP09

středa, 16 listopad 2016 07:33

Noviny pro Kunratice 2016/11

Informační leták místní organizace TOP 09 za listopad 2016

neděle, 31 červenec 2016 12:38

Kandidáti TOP 09 do Senátu 2016

Vážení čtenáři,

Blíží se termín voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, který se bude konat 7. a 8. října 2016, druhé kolo proběhne o týden později, tedy 14. a 15. října 2016. Ti z vás, kteří se voleb zúčastní ve volebních obvodech Praha 11, Praha 10 a Praha 6, se budou rozhodovat mezi potencionálními kandidáty různých politických stran a hnutí. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámila s pražskými kandidáty do Senátu ČR, které nominovala TOP 09

Jakub Lepš - Kandidát do Senátu za obvod č. 19 - Praha 11

Jakub Lepš vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor americká studia na téže fakultě a magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Též absolvoval dvouměsíční letní školu na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, DC a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na univerzitě Georgia Tech v americké Atlantě.

Mezi roky 2000 a 2014 pracoval pro česko-americkou internetovou firmu EIN News, která se zabývá monitoringem médií a současně externě přednášel na Fakultě sociálních věd UK o čínsko-amerických vztazích. Od roku 2008 až dodnes též přednáší na University of New York in Prague, témata jeho přednášek se týkají amerického politického systému, Číny, jihovýchodní a východní Asie či globalizace. Taktéž publikuje a to jak v češtině, tak v angličtině, která je jeho zcela běžným pracovním jazykem. Jakožto amerikanista je pravidelně zván jako komentátor do médií, zejména do ČT24, dále do Českého rozhlasu nebo do slovenské zpravodajské televize TA3.

Do Prahy 11 se přistěhoval v roce 1978 a kromě několika přestávek v této městské části bydlí dodnes. Je ženatý a má jednoho syna. Do TOP 09 vstoupil v roce 2010, do té doby nebyl členem žádné politické strany či hnutí. V roce 2014 byl zvolen předsedou regionální organizace TOP 09 v Praze 11.

Od konce roku 2014 působí jako uvolněný zástupce starosty Prahy 11, v této pozici je odpovědný za oblast školství, kultury a sportu. Za své hlavní úkoly v těchto gescích považuje zejména zajištění dostatku míst v mateřských a základních školách pro občany Jižního Města, rozšiřování nabídky kulturních a volnočasových aktivit v rámci Prahy 11 a zajištění co nejlepších podmínek pro jihoměstské sportovní subjekty. Z pohledu zastupitele a člena rady MČ se snaží o prosazování myšlenek standardních demokratických principů, jako je např. dělba moci, které jsou bohužel mnohým českým politikům – ať již na vrcholné či lokální úrovni – cizí.

Jiří Holubář - Kandidát do Senátu za obvod č. 22 - Praha 10

Narodil se v roce 1956 v Liberci. Absolvoval gymnázium na Praze 9, v roce 1975 nastoupil do nultého ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou studoval v letech 1976 až 1982. Mezi lety 1982 až 2004 působil jako sekundární lékař a odborný asistent (I. a II. chirurgická klinika FVL) se specializací proktologii a později traumatologii, má I a II atestaci v oboru a na kontě 14 publikací z oborů proktologie a traumatologie.

Od roku 2004 vede privátní ambulantní chirurgickou praxi v Poliklinice Malešice v Praze 10, je držitelem primářské licence pro obor chirurgie a nositelem diplomu doživotního vzdělávání v chirurgii. Celých 40 let žije v Praze 10, kde vyrůstal, je lékařem oddílu rugby Sparta Praha a mnoha dalších sportovců.

O své kandidatuře říká: „Do politiky jsem se rozhodl vstoupit po oslovení mými přáteli z TOP 09, reflektujíce současný stav v celostátní i komunální politice. V situaci, kdy 25 let po pádu komunistů a nastolení demokracie jsou v čele radnic důstojníci STB a ve vládních funkcích její agenti, jsem již nemohl setrvat v pasivní resistenci a rozhodl se veřejně angažovat. Chci se osobně připojit k zastavení pomalé a skryté eroze naší demokracie, která je těmito strukturami záměrně vyvolána s cílem prosazení svých vlastních ekonomických zájmů.“

Pečuje o nemocné v centru Paraple, domově seniorů Rektorská a LDN židovské obce  Hagibor. Vzhledem ke stárnutí populace se v rámci  myšlenky důstojného stáří a dožití pro všechny seniory chce v Senátu zaměřit na  dostupnost péče  a její  kvalitu v domovech pro seniory  a LDN.

Je ženatý 33 let s lékařkou Ivou; má dva syny. Otec Čestmír Holubář byl v letech 1951 až 1953 vězněn v gulagu.

Jiří Růžička - Kandidát do Senátu za obvod č. 25 - Praha 6

Jiří Růžička se narodil v roce 1948 v Praze. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura. Od roku 1978 učí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem.

Ve školské problematice se specializuje především na koncepci středoškolského vzdělávání a témata zážitkové pedagogiky, jako jsou školní vzdělávací programy, rozvoj osobnosti dospívajících a prevence před společensky nežádoucími jevy. Je jedním ze spoluautorů projektu zážitkových kurzů středoškoláků v ČR, spoluzakladatel celostátního „Hnutí GO“, od začátku konzultant projektu „Zdravá šestka“ a spoluzakladatelem Asociace ředitelů gymnázií. Rovněž je předsedou správní rady nadace „Cesta ke vzdělání“ MHMP. V oblasti výchovy a vzdělávání několikrát oceněn především za odborné práce. V roce 2014 získal významnou cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Celý život aktivně sportuje, především v lehké atletice, lyžování a cyklistice. Je ženatý a má dva syny.

Na závěr si můžete přečíst vyjádření Jiřího Koubka, předsedy pražské organizace TOP 09, k výběru kandidátů:

TOP 09 nabídla kvalitní kandidáty, kteří mají čestnou minulost a životní zkušenosti. Jsem hrdý na výběr těchto kandidátů.

Věřím, že si voliči vyberou takového politika, který bude pravdivě pojmenovávat i zneklidňující společenské situace a zároveň nabízet věcnou cestu k jejich řešení.

Jana Peštová

Místní organizace TOP 09 Kunratice

V polovině června organizovala centrála pražské TOP 09 debatu s Mgr. Jakubem Lepšem na téma Americké prezidentské volby. Přihlásila jsem se na tuto debatu jednak proto, že mě téma amerických voleb zajímá a hlavně jsem chtěla osobně poznat pana Jakuba Lepše, který je kandidátem na senátora za TOP 09 v Praze 11 (termín voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se bude konat 7. a 8. října 2016). Věděla jsem o něm, že vystudoval bakalářský obor ekonomie na Fakultě sociálních vědUniverzity Karlovy v Praze a následně magisterský obor americká studia na téže fakultě (získal titul Mgr.). Později absolvoval i magisterský obor politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti (získal titul M.A.). Byl také na dvouměsíční letní škole na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, D.C. a díky prestižnímu Fulbrightovu stipendiu strávil jeden rok výzkumem na Georgijském technickém institutuv americké Atlantě. Pracoval pro česko-americkou internetovou firmu EIN News, která se zabývá monitoringem médií. Externě také přednášel o čínsko-amerických vztazích na FSVUK v Praze. Od roku 2008 přednáší na University of New York in Prague o jihovýchodní a východní Asii, Číně a globalizaci. Publikuje v češtině i angličtině a jakožto amerikanista je pravidelně zván jako komentátor do médií – zejména do vysílání ČT24, Českého rozhlasu a slovenské zpravodajské televizní stanice TA3. V současnosti působí jako 3. místostarosta Městské části Praha 11.

Tolik tedy fakta o osobě přednášejícího. Byla jsem zvědavá, jak takový člověk působí na „živo“. Ráda bych vám tímto zprostředkovala několik postřehů, které jsem získala.

Musím připustit, že Jakub Lepš je velice charizmatický muž, který si naštěstí ještě neosvojil chování našich politiků, nepoužívá jejich klišé ve chvíli, kdy neví odpověď a působí velice přirozeně a sympaticky. Přímý pohled, pevný stisk ruky, sebevědomý tak akorát. První dojem, z mého pohledu, velice příjemný.

V průběhu debaty nás Jakub Lepš seznámil s tradicemi Spojených států ve smyslu vytvoření systému prezidentských voleb. Volební procedura je proto protknuta řadou pravidel, která mají historický význam. Prezidentem se dokonce může stát kandidát, který neobdrží nejvíce hlasů. Vysvětlil rozdělení pravomocí mezi prezidenta USA, Kongres a soudce, což představuje vzájemné omezování tří mocí (zákonodárné, výkonné a soudní) a další administrativní opatření, která jsou pro nás středoevropany poněkud složitá, avšak v USA velmi účinná, pokud se týká kontroly vládnutí.

Věděli jste například, že na rozdíl od naší republiky, kdy se každý člověk po dosažení plnoletosti stává automaticky voličem, volič v USA se musí sám přihlásit, že chce volit svého kandidáta a vyplnit registrační list, kde kromě své volby na kandidáta prezidenta USA volí také například svého kongresmana, eventuálně pokud se v nějakém státě rozhoduje o významné události, je to spojeno i s referendem pro danou oblast a podobně?

Jakub Lepš v sobě nezapřel vysokoškolského pedagoga, který je zvyklý svým studentům přednášet s humorem, dávat řadu příměrů s naším politickým systémem a tak neformálně přiblížit posluchačům téma přednášky. Bylo evidentní, že přednášející je nadšeným amerikanistou a že ho i osobně baví vyprávět na toto téma. Svým zápalem pro věc strhnul i všechny posluchače a rozvinula se debata na klíčové téma amerických prezidentských voleb, jaká je šance uchazečů o Bílý dům, zda kandidát demokratů Clintonová či republikánký kandidát Trump mají vyrovnané šance, jak si současný prezident Obama vedl ve svém úřadě, zda dostál svým volebním slibům, otevřelo se téma imigrace a vlastnictví střelných zbraní.

Vzhledem k tomu, že my posluchači i přednášející jsme byli poněkud časově omezeni, nakonec asi po dvou hodinách debata skončila, ale stále by bylo o čem hovořit, na co se zeptat, něco se dozvědět. Pokud se uskuteční ještě další debata těsně před ukončením prezidentské volby v USA, ráda bych se opět zúčastnila. Bylo to nejen moc zajímavé, ale získali jsme i nové informace.

Na závěr přeji panu Jakubu Lepšovi hodně štěstí v senátních volbách. V případě jeho zvolení do Senátu PČR je připraven působit jak v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, důstojně reprezentovat ČR a hájit její zájmy na mezinárodní úrovni, tak využívat svých zkušeností z lokální politiky v celé řadě domácích témat.

Jana Peštová

sobota, 16 červenec 2016 11:53

Jedeme na výlet.

Stalo se příjemným zvykem, díky ÚMČ Praha Kunratice, pořádat výlety pro seniory. V půlce června odjel autobus plný turistů tentokrát do Doudleb a Častolovic. Dohodla jsem se s jednou z účastnic zájezdu na krátkém rozhovoru. Paní Jana Jindráková povídala tak poutavě, že mé veškeré připravené otázky byly zbytečné. Posuďte sami.

„Cílem našeho zájezdu bylo Rychnovsko - zámek Častolovice a Doudleby. Zámek Častolovice se vrátil v restituci Dianě hraběnce Sternbergové Phipps (jméno Phipps po manželovi). O tom sama pěkně píše v závěru (Slovo závěrem) knihy, jejíž autorkou je její matka, Cecilia Sternbergová: CESTA, s podtitulem Paměti české aristrokratky.

'Pak se začal rozbíhat zázrak zvaný restituce, a tu se ukázalo, že jsem jediná, kdo má nárok na vrácení Častolovic. Musela jsem se rozhodnout, jestli chci pokračovat v příjemném a pohodlném životě v Anglii, kde jsem měla přátele a práci, kterou jsem dělala velmi ráda, nebo jestli začnu nový život, kdy nepůjde jen o mě, ale o dům, který moji rodiče tak milovali a který podvakrát za svého života zvelebili a pak museli opustit.

Chtěla bych dokázat, aby častolovický zámek s parkem znovu ožily, chtěla bych se dočkat toho, že sem návštěvníci i místní lidé budou rádi přicházet a zámek sám bude důstojně připomínat památku mých rodičů a sloužit ke cti naší vlasti: tady se také uzavírá poslední kapitola naší cesty.' (Častolovice, léto 1996, Diana Sternbergová Phipps).

A ona to opravdu dokázala. Návštěvníci i místní lidé přicházejí, zámek i park ožily. Ožily jak návštěvníky tak i místními lidmi, kteří využívají  k procházkám zámecký anglický park, se spoustou překrásných zákoutí a spoustou nádherných květin a kvetoucích keřů, s oborou bílých daňků a jelenů Dubowského. Přijíždějí také ve velké míře zájezdy i s malými návštěvníky se svými vychovateli a učiteli. Dětem slouží v parku malá ZOO a hřiště, v rybníčku krmí ryby a kachny. Pro děti je také upravena prohlídková trasa.

Dobře jsem si prohlédla i fotografie, jak zámek vypadal před restitucí, a jak vypadá dnes. Rozdíl si asi každý umí představit. O Častolovicích by se dalo dlouze vyprávět.

Po prohlídce zámku a parku jsme měli předem objednaný oběd v restauraci v těsné blízkosti zámku. Z několika nabízených jídel jsme si objednali podle chuti, což zajistil zástupce cestovní kanceláře telefonicky z autobusu. Myslím, že všem chutnalo.

Další naší zastávkou byl renesanční zámek Doudleby, který je také v soukromých rukou. Zámek je přes 400 let (s výjimkou totality) ve vlastnictví jediného šlechtického rodu. Roku 1993 byl zámek v restituci navrácen potomkům původního rodu Bubna – Litic. Současnou majitelkou je Eleonora Dujková, rozená Bubna – Litic.

Zámek Doudleby je renesanční skvost s unikátními sgrafity kobercového tvaru nejen na vnější fasádě zámku, ale také na vnitřním dvoře i na všech dvanácti komínech. V zámeckých místnostech se nachází raně barokní štukatérská a malířská výzdoba. Dochází k citlivé obnově zámeckých interiérů i okolí zámku. V sousedství parku je zámecká obora, v objektu sýpky po rekonstrukci vznikla galerie a přírodovědné muzeum. Postupně se rozšiřuje zoo domácích zvířátek – Babiččin dvoreček, což se určitě líbí dětem.

Zámkem nás provázel syn majitelky zámku Petr Dujka. Jeho zasvěcené, odborné i vtipné vyprávění o zámku, historii rodu, o těžkostech i úspěších s rekonstrukcí a správou dědictví rodu, myslím, že všechny účastníky našeho zájezdu velmi zaujalo. Shodli jsme se, včetně zástupce cestovní kanceláře CK2 , že jsme dosud nikdy v životě takové vyprávění průvodce neslyšeli.

Přáním současné majitelky je, aby, aby se v Doudlebách návštěvníci cítili dobře a aby zámek zůstal místem, které skrze odkaz předků nabídne poučení i potěšení pro všechny generace. Však také dávné rodinné heslo Bubnů-Litic je 'Ctíce předky, sebe ctíme.'

Některá povídání o mých dojmech z krásného zájezdu je citace z těchto dvou knih, které jsem koupila v Častolovicích (Cesta, Paměti české aristrokratky od Cecilie Sternbergové) a v zámku Doudleby (Vzpomínání, od Eleonory Dujkové rozené Bubna-Litic). Kniha Vzpomínání se ten den prodávala i s podpisem autorky. Někteří z nás mají v knize i podpis našeho nezapomenutelného průvodce zámkem.

Zájezdy pro kunratické seniory, i tento, pořádá kunratická radnice. I když se vloudila chyba od cestovní kanceláře, která poslala omylem řidiče autobusu místo do Kunratic na Smíchov a tedy odjezd byl o hodinu opožděn, byla nám otevřena zasedací místnost, kde jsme se mohli posadit a občerstvit a počkat tak na příjezd autobusu. Cesta byla příjemná, i počasí nám ten den přálo. Svým vyprávěním a informacemi nám jízdu zpestřoval vyprávěním zástupce cestovky. Připravil pro nás i soutěž podle vzoru pořadu TV 'Co na to Češi', jen otázky byly na téma život na zámku a kolem něho. Myslím, že se této soutěže zúčastnili všichni.

Nějakou dobu se nemohla paní Jindráková ze zdravotních důvodů výletů účastnit. Ale nyní věří, že se zase přidá. Další plánovaný termín zájezdu je 4.10.2016 do Jindřichova Hradce a Červené Lhoty.“

Z vyprávění paní Jany je patrné, že zájezdy seniorů jsou velmi oblíbené a všemi vítaným zpestřením.

Petra Langrová

sobota, 16 červenec 2016 11:50

ZPRÁVY Z TOP 09

Předsedou TOP 09 byl v listopadu 2015 na 4. celostátním sněmu zvolen Miroslav Kalousek, který v čele strany vystřídal po šesti letech Karla Schwarzenberga. M. Kalousek obdržel od delegátů 148 ze 171 hlasů. Aktuálně má strana v Praze 674 členů z toho v Kunraticích je členů 14. Stranu podporuje řada známých a úspěšných osobností veřejného života, jejichž výčet zde je pouze orientační nikoliv úplný např. Daniela Kolářová, Oldřich Navrátil, Pavlína Filipovská, Ivan Mládek, Pavel Nový, Barbora Hrzánová, Jiří Menzl, Soňa Červená, Jan Hřebejk a jiní.

V tomto roce nás čekají senátní a krajské volby, které se konají ve shodném termínu 7. a 8. října. Za TOP 09 kandidují do voleb lidé s velkými lidskými i profesními zkušenostmi. V senátních volbách se o hlasy voličů za Prahu 11 uchází Jakub Lepš místostarosta Prahy 11, za Prahu 10 Jiří Holubář šéflékař privátní ambulantní praxe v Poliklinice Malešice a za Prahu 6 Jiří Růžička ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze.V krajských volbách, za středočeský kraj, kandiduje na post hejtmana Petr Tiso náměstek ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Kandidátům TOP 09 předal své cenné zkušenosti během dvoudenního školení Olivier Ubéda volební manažer francouzského exprezidenta Nicolase Sarkozyho. O. Úbeda jako „druhý muž“ Sarkozyho kampaně v roce 2007 úspěšně řídil všechny volební akce od jejich počátku až do volebního vítězství.

Velmi diskutovanými tématy poslední doby, které se dotýkají většiny občanů ČR, je zejména problematika migrační krize a zákon o elektronické evidenci tržeb.

V otázce migrační krize je prioritou pro TOP 09 nalezení společného evropského řešení a důsledného dodržování zákonů. Evropa je garantem nejen naší prosperity, ale také bezpečnosti. Rozpad schengenského prostoru, nebo naše vystoupení z něj by pro nás znamenalo ekonomickou katastrofu. Klíčová opatření k řešení migrační krize vidí TOP 09 zejména v oblastech nastavení přísnějších azylových pravidel v EU a jejich striktních dodržování. Kontrola vnější hranice Schengenu je nezbytná pro zachování naší bezpečnosti a z tohoto důvodu je nutné urychlené vytvoření pohraniční a pobřežní stráže EU o dostatečné kapacitě. Organizovaný zločin musí být potlačen, včetně zamezení obchodu s nelegálními zbraněmi. Zemím západního Balkánu je nutné pomáhat, aby nápor migrantů nepůsobil destabilizaci těchto zemí. Mělo by být usilováno o zřízení mimoevropských azylových center pod mezinárodní ochranou.

K zákonu o elektronické evidenci tržeb – zástupci TOP 09 podali k Ústavnímu soudu návrh na zrušení tohoto zákona. Zákon letos ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice. V návrhu naši zástupci upozorňují na hlavní problémy tohoto zákona a to zejména nanepřiměřený postup vůči malým poplatníkům daně z příjmu s dopadem na narušení práva na podnikání. Poplatníci budou povinni sdělovat důvěrné informace, což je v rozporu s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod, kterými je garantována ochrana soukromí.V neposlední řadě upozorňují na skutečnost, že zákon nebyl podepsán předsedou Poslanecké sněmovny, ale místopředsedkyní Jermanovou, což je v rozporu s ústavou, jelikož podpis místopředsedkyněnemůže nahradit ústavně vyžadovaný podpis předsedy Poslanecké sněmovny.

Autor: Marta Gollová

úterý, 01 září 2015 13:06

Noviny pro Kunratice 2015/09

Informační leták místní organizace TOP 09 za září 2015

čtvrtek, 28 květen 2015 19:37

Noviny pro Kunratice

Informační leták místní organizace TOP 09 za duben 2015

pondělí, 06 říjen 2014 06:36

Fakta k jednotlivým sporným bodům

MUDr.Mandík, zastupitel za ČSSD přináší ve svém článku „nezpochybnitelná fakta“

ohledně svých zásluh a strany ČSSD za získání dotace pro základní školu. Zde uvádíme další, jím opomenutá, fakta, která pomohou si utvořit názor na skutečný stav věci. Ani není nutné umět počítat do víc jak do deseti .

  1. Návrh usnesení na přidělení dotace 5 mil. Kč pro ZŠ Kunratice vytvořila a předložila rada hl.m.Prahy, která je 100% složena pouze z členů TOP 09. Předkladatel byla paní radní Mgr. Štvánová - TOP 09.
  2. Usnesení o přiznání dotací obsahovalo návrh dotací pro desítky mateřských škol a základních škol v Praze o celkovém objemu cca 200 mil. Kč. Žádostí o dotace bylo za cca 1 miliardu a tedy jen cca 1/5 škol byla uspokojena!
  3. Zastupitel za ČSSD pan Březina přednesl pozměňovací návrh finančního výboru (za TOP 09 má 4 členy a za ČSSD má 3 členy), který vyřadil z dotací některé základní školy a přidal dotace na mateřské školy. V celkovém součtu se jednalo o stejnou částku dle návrhu rady hl.m. Prahy. Dotace na naší základní školu Kunratice se však jeho pozměňovací návrh vůbec netýkal a ten zůstal stejný dle původního návrhu rady hl.m.Prahy. tj. TOP 09 tj. 5 mil. Kč.
  4. Za původní návrh hlasovalo PRO všech 47 zastupitelů. Za pozměňovací návrh finančního výboru se postavila i předkladatelka návrhu radní Štvánová za TOP 09 a proto hladce prošlo hlasováním zastupitelstva: PRO 44 zastupitelů a 4 se zdrželi. Během diskuze se ozvali např. bývalí členové ODS (p. Blažek), že s tiskem nesouhlasí.
  5. Jedním z důvodů přiznání dotace bylo naše osobní ubezpečení radě hl.m. Prahy, jmenovitě 1. náměstku primátora pana N. Nouzovi (TOP 09), že přístavba je velmi nutná a urgentní, a že tedy začne stavba velmi brzy, nejlépe během školních prázdnin. To se bohužel nenaplnilo, protože MČ Kunratice neměla včas vyřízené stavební povolení navzdory tomu, že smlouva s projekční firmou Bomart na projekt pro stavební povolení byla uzavřena již v roce 2012. Teprve v těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Rada hl. města Prahy má 10 členů

– z toho zástupci strany TOP 09 – 10 členů, 

– z toho zástupci strany ČSSD  – 0 členů, 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy má celkem 63 členů

– z toho zástupci strany TOP 09 – 26 členů,

– z toho zástupci strany ČSSD  – 14 členů,

Zde je video z jednání zastupitelstva o tomto bodu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/zaznamy_jednani/volebni_obdobi_2010_2014-x37_zasedani_zastupitelstva_hlavniho.html

Zde je zápis usnesení zastupitelstva: http://www.praha.eu/public/da/c2/5e/1813507_456765_zps140327.pdf

 

Kontrolní výbor

byl obsazen nikoliv opoziční TOP 09 ale opozičně-koaliční ČSSD, dle rozhodnutí předsedy ODS, pana Ing. Šmída – u jednání jsme osobně byli. Za čtyři roky funkce předsedy kontrolního výboru nepodal pan MUDr. Mandík za ČSSD ani jediný vlastní námět nebo námět získaný jím samotným od občanů Kunratic k prošetření! Naopak nepřijal náměty podané členem kontrolního výboru M. Langrem za TOP 09. Je pravda, že hned první námět TOP09 na kontrolu víceprací stavby školní jídelny MUDr. Mandík přijal, aby po předložení několika protokolů od TOP09 a zjištění pochybení při schvalování a provádění víceprací (opět od Fitaz s.r.o) hlasoval spolu s ostatními členy kontrolního výboru (vyjma TOP 09), že námět je neopodstatněný a pochybením se Kontrolní výbor dále nebude nezabývat.

Veškerá agenda kontrolního výboru se sestávala z projednání podkladů připravovaných paní místostarostkou Ing. Alinčovou. Takže vedení radnice tak jaksi kontrolovalo samo sebe.

Kdo tedy představuje skutečný kontrolní orgán a kdo hájí zájmy veřejnosti? Jen Vy sami občané. Na základě relevantních informací se sami můžete rozhodnout ve volbách a realizovat tím tu jedinou skutečnou kontrolní funkci samosprávy, která se jmenuje demokratické volby.

Obecní majetek

V textu volebního Kunratického zpravodaje se uvádí: “V letech 2002-12 bylo v MČ Praha-Kunratice proinvestováno cca 1 050 000 000 Kč, není pravda, že by provedené investice byly hrazeny hlavně z prodeje obecního majetku, jak vyplývá z textu Ing. Langra.” Toto je bohužel naprostá a vědomá „dezinformace“, protože leták s článkem Ing. Langra mluvil pouze a jenom o stavebních zakázkách, které zadal místní úřad (které organizuje místostarostka paní Ing Alinčová) a nikoliv o těch, které zadal magistrát. Zde je důkaz. Rozpočet MČ Kunratice je cca 30 mil. Kč ročně. Těžko tedy si představit, že by někdy mohla MČ Kunratice investovat z vlastních prostředků onu jednu miliardu. Zmíněná proinvestovaná miliarda korun totiž byla z prostředků magistrátu hl.m. Prahy a příslušná výběrová řízení byla organizována rovněž odbory magistrátu a nikoliv radnicí MČ Kunratice. V čem jsme ochotni ustoupit, je tvrzení, že všechny stavební zakázky zadané firmě Fitaz byly jen a pouze z peněz získaných prodejem obecních pozemků. Nevidíme do minulosti dále než posledních 4 -5 let a pokud nyní vedení radnice tvrdí, že hodnota prodaných pozemků byla nižší (cca  40 až 50 mil.) a zbytek byl financován z běžného rozpočtu Kunratic, nemáme problém to uznat a opravit naše sdělení následovně, které považujeme tímto za prokázané: „ Městská část Kunratice pod vedením zastupitelů ODS (dnes Hnutí Praha-Kunratice) zadala všechny tři poslední velké stavební zakázky v celkové hodnotě nad 85 mil. Kč jedné a té samé firmě – Fitaz s.r.o., a to za peníze získané většinou z prodeje našich obecních pozemků.“

Práce v komisích

Práce v dopravní komisi byla zajímavá. V komisi pracovalo mnoho lidí, kteří měli kolektivně velké odborné znalosti z oboru dopravy a detailní znalost lokálních poměrů. To jsem ocenil a vážil si toho. Slabost komise byla ve velice laxním přístupu k time- managementu, který prakticky neexistoval. Na jednáních komise nebyla většinou pevná agenda a nebyl zaveden žádný časový rozvrh pro jednotlivé body programu. To co by se dalo říci a rozhodnout v krátkém čase se tak protahovalo neúnosně dlouho. Některé body se opakovaně projednávali bez výsledku. Např. jednosměrka v ulici K Verneráku, i když bylo zjevné, že by takové řešení znevýhodnilo obyvatele Flory. Následně mnoho dalších diskuzí kde se probírala různá alternativní řešení pro tuto ulici bez pevných závěrů. Nemyslím si, že jsem byl jediný komu to vadilo. Někteří členové komise často poznamenávali, že ulice K Verneráku se probírala už léta, a asi jsem nebyl jediný, komu to vadilo. A nyní zase ta alibistická anketa pro změnu na jednosměrku pouze v části ulice K Verneráku. Moje podněty, byť neformální, směřovali k nedostatkům v řízení práce komise. Lidí, kteří věnují svůj volný čas obecním věcem, si vážím. Časem členů by se nemělo takto plýtvat.

Ing. Karel Fíla

Rybník Šeberák

Na situaci okolo rybníku Šeberák je vidět, jak radnice (MČ Kunratice), v době kdy jí byl tento rybník nabídnut k odprodeji, nebyla schopna tuto záležitost správně uchopit a prosadit koupi Šeberáku i přesto,  že v Kunraticích "vládlo" ODS a na Magistrátu hl.m. Prahy rovněž. Tehdy měla radnice a předseda místní organizace ODS (Ing. Zdeněk Šmíd, majitel firmy FITAZ sro) velmi dobré vztahy s magistrátem v čele s Pavlem Bémem a dokázala si tehdy prosadit značné investice magistrátu do stavebních zakázek v Kunraticích. Ano byla to až ona 1 miliarda korun investic z magistrátu, zmíněná paní starostkou v Mimořádném předvolebním vydání Kunratického zpravodaje. Jak si tedy vysvětlit, že v době miliardových investic nebylo možné koupit rybník Šeberák za tehdy požadovaných několik miliónů korun?

Je otázkou, zda nebude tou pravou příčinou neschopnosti tuto koupi prosadit to, že nikdo z rozhodujících straníků o tuto koupi neměl takový zájem, protože se nejednalo o stavební zakázku či stavební pozemek a nebylo tedy v jeho zájmu tuto koupi na Magistrátu hl.m. Prahy prosadit a ani zajistit podporu ze strany Magistrátu ke koupi rybníka Šeberák.

Samozřejmě naším prvořadým zájmem je i nadále bránit výstavbě domů na  Šeberáku a zachování funkce Šeberáku jako koupaliště a významného krajinotvorného prvku.

Milan Goll

Nové zdravotní středisko

Podstatou naší kritiky je přidělení stavební zakázky vedením radnice opětovně svému vlastnímu předsedovy strany a navyšování ceny formou víceprací (již je třetí vlna víceprací za celkem několik milionů Kč!) a to za vyšší ceny než byly vysoutěžené firmou Fitaz. Dále kritizujeme fakt, že projekční firma odvedla nekvalitní práci (viz posudek autorizovaného inženýra a také zápis ze stavení komise MČ !), ale vzhledem ke zřejmému propojení se stavební firmou Fitaz, nedošlo k uplatnění ani jediné pokuty či žádosti o náhradu škod či víceprací vynucených chybou projektu. Přestože jsme návrh tohoto usnesení prosazovali na zastupitelstvu, byli jsme opět přehlasování koalicí Hnutí Pro Kunratice + ČSSD.

V aktuální stavbě rekonstrukce ZS byli již schváleny dvě vlny víceprací v hodnotě blížící se 2 mil. Kč a to za ceny které o 30% převyšují původní cenovou hladinu, za kterou firma Fitaz vyhrála výběrové řízení. Námitky našich členů komise jsou zaprotokolovány, ale byli jako obvykle přehlasováni a konečné rozhodnutí vedení včetně paní místostarostky Ing. Alinčové a zastupitelstva bylo vícepráce bez námitek schválit.

K tématu jsme se vyjádřili již dostatečně. Další detaily zde na webu, nebo piště své dotazy na email: www.kunratice.info

Kunratický zámek

Po dotazu zastupitelů TOP 09 na další osud Kunratického zámku nás už před čtyřmi lety vedení radnice informovalo zcela stejnými slovy, že v předchozím volebním období uskutečnila nějaká osobní jednání ohledně možnosti převést vlastnictví zámku a my tuto informaci nijak nezpochybňujeme. Tato aktivita však nikdy nevyústila v žádnou oficiální žádost na příslušná ministerstva a další orgány. Během našeho volebního období již nebyla aktivita vedení radnice v tomto záměru vůbec žádná. Zastupitelé za TOP 09 chtěli ale převedení zámku oživit a dali návrh na konkrétní kroky v době, kdy dotčená ministerstva byla vedena ministry za TOP 09 a byla šance se v tomto projektu pohnout kupředu. Ale projednání tohoto našeho návrhu bylo na zastupitelstvu odsunuto a bylo navrženo společné jednání zastupitelů TOP 09 s vedením místní ODS včetně předsedy Ing. Šmída. To však bylo stále odsouváno, až nakonec byl proces převedení zámku zcela záměrně utlumen. Stejně tak dopadl i náš návrh na převedení parku u zámku a jeho otevření veřejnosti – nulová aktivita vedení radnice. Pro nové volební období náhle se tento zrušený bod objevil v programu zástupců Hnutí pro Kunratice, kteří sami ho před dvěma roky sami neodsouhlasili. Proč? Můžeme jim věřit?

Sbor dobrovolných hasičů

Podali jsme oficiální žádost na MHMP o vyjádření výše celkové dotace pro SDH Kunratice. Po jejich odpovědi dokument uveřejníme. Podstatnou informací je, že na základě právě našeho doporučení přiznal magistrát místnímu SDH Kunratice vyšší částku než na jakou by měli zákonný minimální nárok formou přiznáním nadrozpočtové dotace. O dotaci jsme jednali s vedením hasičů, kteří nám toto přijetí navýšené dotace sami potvrdili.

Výběrová řízení

Běžný volič má jistě spoustu informací o tom, jak bohužel v naší zemi veřejné zakázky někdy fungovaly. Zadání ušitá na míru a podobně. Stojíme si za tvrzením, že všechny tři poslední velké stavební zakázky investované a ORGANIZOVANÉ MČ KUNRATICE v hodnotě přes 85 mil. Kč, vyhrála právě jediná firma Fitaz sro, vlastněná Ing. Z. Šmídem, předsedou vyloučené kunratické organizace ODS a nyní předsedou Hnutí Pro Kunratice, v jedné osobě. Posuďte sami, zda je to jen náhoda.

V kritice se zcela opomnělo uvést, že členové komise TOP 09 vyjádřili opakovaně odlišný názor v průběhu výběrových řízení a poukázali na mnoho nedostatků v procesování nabídek včetně nabídky fy Fitaz. Tyto námitky jsou zaprotokolovány. Nicméně vždy byli přehlasováni pohodlnou většinou ostatních členů komise nominovaných koalicí Hnutí pro Kunratice a ČSSD a proto byly nakonec zakázky dány firmě FITAZ nebo jím spřízněným projekčním firmám. 

A nejvíce zneklidňujícím spojením je v této kauze pro TOP09 zůstává návaznost současného Hnutí Kunratice - bývalého ODS a jeho šéfa za Kunratice pana Šmída - majitele firmy FITAZ, která dle jistě řádně a zákonně nastavených pravidel vyhrála řadu výběrových řízení v Kunraticích. Potýkáme se totiž neustále s vícenáklady firmy Fitaz.

Slovo předsedy Kontrolního výboru

Pohádka o prvňáčcích přecházejících komunikaci je velmi dojemná, ale TOP 09 nezmínila ve svých původních námětech nikdy děti prvního stupně, ale naopak žáky 9., příp. 8. tříd.

Kandidátka TOP 09, pro kterou je součástí programu zaobírat se zdravotním střediskem je lékařka a tak reaguje pouze na fakt, že o budově, a funkčním zaměřením a nájemci na dalších 10 let již bylo rozhodnuto a je tedy nyní úkol nového zastupitelstva zajistit řádnou funkci tohoto zařízení pro spokojenost obyvatel Kunratic, což nebude vůbec jednoduché.

Proč kandidujete?

Poslední dva roky jsem byl členem komise dopravy a viděl jsem z první ruky problémy s dopravou, stavem ulic a chodníků. Tyto problémy je nutno řešit daleko pružněji než jsem měl možnost vidět.

Radnice byla často velmi pasivní i v jiných oblastech než doprava, což vedlo k problémům později. Jako příklad uvedu rybník Šeberák. Součastná neutěšená situace kolem rybníku je přímým důsledkem podcenění důsledků prodeje rybníka za účelem komerčního využití. To neměla radnice dopustit a měla namísto pasivity proaktivně spolupracovat s Magistrátem (kde vládla podobně jako v Kunraticích ODS), aby měla Šeberák ve vlastnictví obce a pod kontrolou.

Nebo třeba ostudný stav zámku ve tvrzi. I když existuje několik studií co by se dalo udělat, radnice nekonala a nic se neděje.

Kunratičtí cyklisté se asi také diví proč se při příjezdu z Vestce krásná cyklostezka na hranicích Kunratic změní na úzkou pěšinku.

Jak byste to dělal jinak?

Celý život jsem byl zvyklý řešit problémy a výzvy proaktivně – ať už jako majitel své vlastní firmy anebo na špičkových manažerských pozicích v nadnárodních společnostech. Takže vím jak na to. Vím, že musí být jasná strategie kam se chceme dostat a zároveň mít jasno i v detailech. Především bych využil talentů lidí, kteří jsou v naší místní organizaci TOP 09, a vytvořil tým lidí, kteří se dokáží identifikovat s důležitými cíli rozvoje Kunratic a budou mít dostatek sil a odvahy tyto cíle naplnit.

Za velmi dobrou zprávu považuji i součastné průzkumy volebních preferencí v Praze, kde TOP 09 je ve velmi dobré pozici vyhrát volby. Pokud vyhrajeme i my v Kunraticích, pak jsme ve výborné pozici s Magistrátem spolupracovat a získat daleko větší finanční podporu pro projekty v Kunraticích.

Řeknete nám něco o sobě?

Narodil jsem se na Pankráci, kde jsem i vyrůstal. Díky častým výletům „z města“ do Krče a do Kunratic mám plno hezkých vzpomínek na tato místa. Když jsem hledal ideální místo pro naši rodinu tak jsem si vybral právě Kunratice a to z mnoha důvodů: blízkost přírody pro rekreaci a sportovní vyžití, dostupnosti MHD, školy a hlavně pro klidný život.

Za několik let poté co jsem se přistěhoval jsem dostal možnost se zapojit do komunální politiky s lidmi v TOP 09 kteří mi jsou názorově blízcí. Komunální politika mě baví a jsem si jist, že dokáži zúročit své zkušenosti a přispět k tomu aby Kunratice byly místem pro kvalitní život.

úterý, 26 srpen 2014 15:36

11. MUDr. Kateřina Klímová, MBA.

Jsem vedoucí lékařkou v soukromé gynekologické ambulanci. Mám bohaté zkušenosti z farmaceutického průmyslu, kde jsem pracovala ve vrcholných manažerských pozicích. V Kunraticích se zaměřím na dostavbu zdravotního střediska a jeho obsazení potřebnými kvalitními lékaři.

ZačátekPředchozí123DalšíKonec
Strana 1 z 3

Anketa:

Jsem pro to, aby sloužil zámek pro/jako: